Thời gian qua, các cấp ủy đảng đã quan tâm tổ chức nhiều hoạt động giáo dục lý luận chính trị cho đội ngũ văn nghệ sĩ trong và ngoài tổ chức đảng thông qua du lịch về nguồn, các hoạt động hội thi, hội diễn, các lớp bồi dưỡng giáo dục lý luận chính trị dành cho đoàn viên, thanh niên. Từ đó giúp cấp ủy các đơn vị phát hiện bồi dưỡng nhiều nhân tố tích cực, tạo nguồn cho công tác phát triển đảng. Tuy nhiên, hai nhiệm kỳ qua, mỗi nhiệm kỳ 11 chi bộ các Hội Văn học nghệ thuật TP Hồ Chí Minh chỉ kết nạp được 5 đảng viên. Kết quả này chưa tương xứng với sự phát triển về văn học, nghệ thuật của thành phố.

leftcenterrightdel
Ảnh minh họa: TTXVN 

Tại buổi Tọa đàm “Giải pháp nâng cao hiệu quả công tác giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phát triển đảng viên trong lực lượng văn nghệ sĩ hiện nay”, vừa được Ban Tuyên giáo Thành ủy thành phố phối hợp với Đảng ủy Khối Dân-Chính-Đảng TP Hồ Chí Minh tổ chức, các đại biểu đã chỉ ra một số nguyên nhân dẫn đến việc hạn chế phát triển đảng trong đội ngũ văn nghệ sĩ thành phố. Theo đồng chí Nguyễn Trung, Chánh Văn phòng Hội Sân khấu TP Hồ Chí Minh, nhiều nghệ sĩ trẻ ưu tú có thể tạo nguồn phát triển đảng nhưng họ lại hoạt động tự do không gắn bó với đơn vị, tổ chức cụ thể nào; số khác tham gia sinh hoạt với hội nghề nghiệp nhưng không có ràng buộc về mặt tổ chức.

Ngoài ra, một bộ phận văn nghệ sĩ tuy có nhận thức chính trị tốt nhưng chưa thực sự quan tâm vào đảng do lo ngại phải chịu nhiều ràng buộc, khó khăn trong việc đi biểu diễn ở nước ngoài. Thêm nữa, việc phát triển đảng phải tuân thủ những quy định chặt chẽ về thực hiện hồ sơ, lý lịch, tiến trình thực hiện mất nhiều thời gian, việc chỉnh sửa hồ sơ nhiều lần làm các nghệ sĩ trong diện phát triển đảng, đặc biệt là những nghệ sĩ trẻ gặp nhiều khó khăn... 

Theo đồng chí Lê Thị Hồng Nga, Phó bí thư Thường trực Đảng ủy Khối, phụ trách Đảng bộ Khối Dân-Chính-Đảng TP Hồ Chí Minh, để nâng cao chất lượng giáo dục chính trị tư tưởng và công tác phát triển đảng viên trong lực lượng văn nghệ sĩ, Đảng ủy Liên hiệp các Hội Văn học nghệ thuật thành phố và cấp ủy trong các cơ quan, đơn vị có đội ngũ văn nghệ sĩ cần đổi mới phương thức giáo dục chính trị tư tưởng theo phương pháp tích cực, trực quan và thường xuyên; nâng cao tinh thần trách nhiệm của các văn nghệ sĩ đối với dân tộc, đất nước và sự phát triển bền vững của thành phố; chỉ đạo các chi bộ quan tâm, chú trọng công tác tạo nguồn, bồi dưỡng, phát triển đảng viên mới; đổi mới phương thức hoạt động của tổ chức công đoàn, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh trong khối văn học nghệ thuật thành phố.

Lực lượng văn nghệ sĩ cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức rõ về vị trí, vai trò của mình trên con đường truyền bá những giá trị tinh hoa đời sống tinh thần và góp phần xây dựng hệ tư tưởng cộng đồng xã hội; tích cực sáng tạo những tác phẩm có giá trị tư tưởng và nghệ thuật cao, thấm nhuần tinh thần nhân văn, dân tộc, dân chủ, tiến bộ, phản ánh chân thật, sinh động, sâu sắc đời sống xã hội, lịch sử dân tộc và công cuộc đổi mới của thành phố, đất nước.

MINH NGÂN