Do diện tích đất có hạn, năm 2019, anh Cư nuôi thử 5 con bò rồi phát triển lên 50 con. Quá trình chăn nuôi, anh Cư tích cực ứng dụng kỹ thuật, vì vậy đàn bò luôn cho năng suất, chất lượng cao, an toàn vệ sinh thực phẩm, dễ tiêu thụ. Nhờ vậy, cuộc sống gia đình anh Cư ngày càng khá giả.  

Nuôi bò sữa áp dụng kỹ thuật là một trong nhiều mô hình nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao hiệu quả của TP Hồ Chí Minh được nông dân tích cực tham gia. Hiện nay, đất dành cho sản xuất nông nghiệp của thành phố ngày càng thu hẹp. Việc đẩy mạnh nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao là xu hướng tất yếu. Thành phố tập trung cơ cấu lại ngành nông nghiệp đẩy mạnh phát triển nông nghiệp đô thị ứng dụng công nghệ cao, nhất là các sản phẩm chủ lực (như nuôi bò sữa; trồng hoa lan, cây cảnh...). Ngành nông nghiệp thành phố xây dựng, áp dụng hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn trong quản lý chất lượng sản phẩm nông nghiệp công nghệ cao, tạo ra các sản phẩm có tính vượt trội, giá trị tăng cao, thân thiện môi trường, bảo đảm sức khỏe cộng đồng. Thành phố cũng đặt hàng các doanh nghiệp về triển khai các mô hình ứng dụng công nghệ cao trong sản xuất nông nghiệp.

leftcenterrightdel
Mô hình trồng hoa lan hiệu quả tại TP Hồ Chí Minh. 

Các địa phương triển khai đào tạo cán bộ kỹ thuật có năng lực, trình độ cao bảo đảm nghiên cứu, ứng dụng công nghệ trong nông nghiệp (công nghệ sinh học, kỹ thuật nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản, chế tạo máy móc, chế biến sản phẩm) gắn với thường xuyên bồi dưỡng, đào tạo tay nghề cho nông dân. Thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế đưa các giải pháp công nghệ cao ứng dụng vào nông nghiệp và có chính sách khuyến khích, hỗ trợ doanh nghiệp xây dựng vườn ươm doanh nghiệp nông nghiệp công nghệ cao. Các huyện ngoại thành chủ động xây dựng các dự án nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao để kêu gọi, thu hút đầu tư. Thành phố tiếp tục hoàn thiện về tổ chức, chuyển giao công nghệ sản xuất cho từng cây trồng, vật nuôi, xây dựng các mô hình ứng dụng, chuyển giao tiến bộ khoa học, công nghệ, đặc biệt là mô hình liên kết chuỗi giá trị hàng hóa cao để phát huy tiềm năng, thế mạnh của thành phố. Khu nông nghiệp công nghệ cao, trung tâm công nghệ sinh học, trại trình diễn và thực hiện chăn nuôi công nghệ cao hoạt động hiệu quả có vai trò định hướng dẫn dắt, nhân rộng mô hình mới. Mỗi năm, Khu nông nghiệp công nghệ cao thành phố chuyển giao 5-6 quy trình sản xuất, cung ứng ra thị trường từ 500.000 đến 1 triệu cây ươm, 5-7 loại cây kiểng mới, xây dựng 20-30 mô hình sản xuất rau theo tiêu chuẩn VietGap, hữu cơ sinh học...

Theo ông Đinh Minh Hiệp, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn TP Hồ Chí Minh, sở đã tham mưu cho UBND thành phố phát triển các mô hình tổ sản xuất, hợp tác xã, liên minh hợp tác xã với mục tiêu trong giai đoạn 2021-2025, phát triển 150 hợp tác xã. Đây là giải pháp nhằm thu hút nguồn vốn đầu tư, nhân lực chất lượng vào nông nghiệp, đồng thời khắc phục làm ăn nhỏ lẻ, manh mún của không ít người, đẩy nhanh tiến độ chuyển giao, ứng dụng khoa học công nghệ vào nông nghiệp, tạo sản phẩm chất lượng, xây dựng ngành nông nghiệp phát triển bền vững.

Bài và ảnh: PHÚC NGUYỄN