Cùng với đó, đội hình thanh niên tình nguyện và các chương trình an sinh xã hội của tuổi trẻ các cơ quan, đơn vị đã đến với trẻ em kém may mắn, mồ côi cha mẹ do đại dịch. Tuổi trẻ thành phố còn tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch tại nhiều địa phương.

leftcenterrightdel
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh xuất quân đội hình tình nguyện hỗ trợ phòng, chống dịch tại Sóc Trăng. 
leftcenterrightdel
Đội hình khử khuẩn tình nguyện của Trung tâm Khoa học và Công nghệ Trẻ TP Hồ Chí Minh vẫn thực hiện nhiệm vụ tại các ổ dịch cộng đồng mới phát sinh. 
leftcenterrightdel
Đoàn Thanh niên Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh trao học bổng bảo trợ học tập cho học sinh hoàn cảnh khó khăn. 
leftcenterrightdel
Đoàn viên, thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh tham gia hiến máu tình nguyện đáp ứng nguồn máu dự trữ cho các bệnh viện. 
leftcenterrightdel
Tuổi trẻ TP Hồ Chí Minh thực hiện công trình thanh niên “Máy tính cũ – Tri thức mới” hỗ trợ học sinh thiếu thiết bị học tập. 

LÊ TRẦN (thực hiện)