Đây là tiềm năng, lợi thế lớn để khai thác, hình thành các sản phẩm du lịch đặc trưng. Vào mùa xuân, nhiều di tích lịch sử văn hóa gắn với hoạt động lễ hội đã trở thành điểm đến hấp dẫn đối với du khách. Theo bà Nguyễn Thanh Thúy, Phó giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao thành phố, mỗi di tích lịch sử văn hóa là nơi hội tụ các giá trị của thiết chế văn hóa, một không gian văn hóa cộng đồng cho mọi người đến tham quan, vui chơi và thực hiện các nghi lễ truyền thống, nghiên cứu, học tập... Giá trị di tích góp phần gắn kết cộng đồng, giáo dục truyền thống cần cù lao động, đấu tranh anh dũng. Đây chính là tài nguyên du lịch phong phú, lợi thế phát triển của thành phố hiện nay và tương lai.

leftcenterrightdel
Du khách tham quan Khu di tích lịch sử Địa đạo Củ Chi, TP Hồ Chí Minh. Ảnh: DUY NGUYỄN

Văn hóa vừa là mục tiêu, vừa là động lực phát triển. Năm 2020, thành phố xác định là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”. Khắc phục hạn chế, khó khăn, nhận rõ vai trò to lớn của các di tích lịch sử văn hóa trong phát triển du lịch thời kỳ hội nhập, thành phố tập trung triển khai nhiều biện pháp đồng bộ, cụ thể nhằm gắn công tác bảo tồn, gìn giữ, phát huy các di tích lịch sử văn hóa với phát triển du lịch và các ngành khác. Ngành chức năng thành phố nghiên cứu, tiếp thu, tổ chức trùng tu, bảo tồn, bảo quản các giá trị di tích, đồng thời tích cực tìm tòi để có những phát hiện mới, hiện đại hóa phương tiện, ứng dụng công nghệ, trưng bày theo kỹ thuật số, đáp ứng nhu cầu ngày càng cao về tham quan, thưởng thức của du khách.  

Thành phố đã tổ chức khoanh vùng bảo vệ, tránh nguy cơ bị xâm hại đối với các công trình, di tích cần sửa chữa, nâng cấp; tập huấn, bồi dưỡng phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Ngành chức năng có quy hoạch phát triển các khu di tích, có biện pháp, cơ chế tổ chức di dời những hộ dân sát di tích để xây dựng không gian văn hóa. Thành phố định hướng mở các tour du lịch đến các di tích gắn với du lịch tín ngưỡng, sinh thái, du lịch đường bộ, đường sông, du lịch về nguồn... 

Theo đồng chí Trần Lưu Quang, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó bí thư Thường trực Thành ủy, phát huy di tích lịch sử văn hóa trong phát triển du lịch thời kỳ hội nhập góp phần xây dựng nền tảng văn hóa tinh thần của xã hội vững chắc, miễn dịch văn hóa xấu độc, phát triển văn hóa toàn diện, giữ vững bản sắc văn hóa dân tộc, xây dựng môi trường văn hóa lành mạnh...

DUY NGUYỄN