Cẩn thận hướng dẫn chiến sĩ từng cử động nhỏ nhất trong quá trình ôn luyện, Hạ sĩ Nguyễn Tấn Thành, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 1, Trung đội 5, Đại đội KSQS 3, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh cho biết: “Các động tác tiêu binh cần độ chuẩn xác của từng cá nhân và từng cặp chiến sĩ nên chúng tôi luôn chú trọng rèn luyện để đạt sự thuần thục của động tác đối với cá nhân và động tác phối hợp hiệp đồng tập thể bảo đảm đều, đẹp, thống nhất”.

Trực tiếp kiểm tra, bám nắm bộ đội luyện tập, Trung úy Phạm Ngọc Tấn Tài, Đại đội trưởng Đại đội KSQS 3 nhấn mạnh: “Để chất lượng huấn luyện không ngừng được nâng lên, mỗi cán bộ, chiến sĩ phải không ngại vất vả, quyết tâm luyện tập chuẩn từng động tác, nội dung huấn luyện. Đơn vị tổ chức huấn luyện thực hành với tinh thần “học đến đâu chắc đến đó, yếu khâu nào phải khắc phục khẩn trương, kịp thời”, trong đó, chú trọng phát huy tinh thần tự giác, tự học, tự rèn của bộ đội để có thể thuần thục các động tác KSQS, động tác tiêu binh danh dự. Từ đó, vận dụng linh hoạt vào các tình huống, nhiệm vụ cụ thể của từng bộ phận”.

leftcenterrightdel
Chiến sĩ Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31 tham gia duyệt đội ngũ tại lễ ra quân huấn luyện năm 2022. 

Với đặc thù của đơn vị thực hiện nhiệm vụ tổ chức huấn luyện, SSCĐ, tuần tra KSQS, tiêu binh danh dự, đưa đón các đoàn khách trong và ngoài quân đội khi đến TP Hồ Chí Minh công tác... Tiểu đoàn KSQS 31 luôn chú trọng chất lượng huấn luyện, xây dựng chính quy mọi lúc, mọi nơi. Cấp ủy, chỉ huy các cấp đã quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo sâu sát từ khâu tập huấn, bồi dưỡng, phát huy vai trò, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ, thường xuyên bám đơn vị, thao trường để hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra, rút kinh nghiệm kịp thời sau từng nội dung, đề mục huấn luyện. 

Để bộ đội đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, Tiểu đoàn KSQS 31 còn tiến hành đồng bộ nhiều biện pháp, từ việc tổ chức chặt chẽ công tác giáo dục chiến sĩ ngay từ những ngày đầu về đơn vị học tập, công tác đến thực hiện tốt các mô hình duy trì kỷ luật, xây dựng nền nếp chính quy. Trong đó, duy trì và phát huy hiệu quả mô hình “3 gặp, 4 biết”, “3 giỏi, 1 nghiêm”... Mỗi ngày tổ chức nhiều tổ KSQS hoạt động thường xuyên bên ngoài doanh trại nên tiểu đoàn luôn chú trọng xây dựng ý thức tự chủ, tự giác, thực hiện nghiêm điều lệnh, kỷ luật quân đội, pháp luật Nhà nước cho cán bộ, chiến sĩ.

Thiếu tá Đỗ Xuân Tú, Chính trị viên Tiểu đoàn KSQS 31, cho biết: “Thực hiện nhiệm vụ tại địa bàn TP Hồ Chí Minh, cán bộ, chiến sĩ đơn vị thường xuyên tiếp xúc với nhân dân, bộ đội, dân quân tự vệ, cũng như thực hiện nhiệm vụ tiêu binh danh dự trong các sự kiện quan trọng của thành phố và lực lượng vũ trang. Đơn vị luôn quan tâm đến việc xây dựng bản lĩnh chính trị, phẩm chất đạo đức cho cán bộ, chiến sĩ, bảo đảm chấp hành tốt các quy định, xử lý kiên quyết kết hợp linh hoạt các tình huống. Qua đó, cán bộ, chiến sĩ của tiểu đoàn luôn nêu cao trách nhiệm, không ngừng xây dựng và giữ gìn hình ảnh đẹp của người chiến sĩ KSQS trong lòng nhân dân”.

Bài và ảnh: QUANG THÁI