Với những nhiệm vụ đặc thù như vậy, đơn vị đã luôn chú trọng đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, tăng cường cơ động thực hiện nhiệm vụ, xây dựng hình ảnh đẹp của chiến sĩ KSQS trong lòng thành phố văn minh, hiện đại, nghĩa tình...

leftcenterrightdel

Sẵn sàng đợi lệnh.

leftcenterrightdel

Xuất phát thực hiện nhiệm vụ tuần tra, kiểm soát quân sự.

leftcenterrightdel

Hình ảnh đẹp của chiến sĩ Kiểm soát quân sự khi làm nhiệm vụ dẫn đoàn.

leftcenterrightdel

Khổ luyện.

leftcenterrightdel

Rút kinh nghiệm sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ.

Chùm ảnh của NGUYỄN TRUNG TRỰC