Chương trình được tổ chức trong hai ngày với các chuyên đề về học tập, quán triệt kết quả Đại hội đại biểu Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020 – 2025, tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị TSVM theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, nâng cao nhận thức trách nhiệm thực hiện nêu gương của cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị ở cơ sở, nội dung cơ bản của Luật phòng, chống tác hại của rượu, bia năm 2019… Thông qua chương trình giáo dục chính trị, giúp nâng cao nhận thức, trách nhiệm của đội ngũ cán bộ quản lý, chỉ huy đơn vị và đảng viên, xây dựng đoàn kết, thống nhất trong đơn vị. Ngoài ra, học viên được trang bị kiến thức pháp luật, góp phần thực hiện xây dựng gia đình, đơn vị có môi trường văn hóa. 

leftcenterrightdel
Các đại biểu tham gia chương trình bồi dưỡng.

Đại tá Nguyễn Kim Thọ, Bí thư Đảng ủy, Phó tổng giám đốc Tổng công ty Thái Sơn nhấn mạnh: “Đây là đợt sinh hoạt chính trị có ý nghĩa hết sức quan trọng trong xây dựng tổng công ty vững mạnh về mọi mặt. Qua đó, xây dựng và bồi dưỡng người cán bộ, đảng viên bản lĩnh chính trị vững vàng, đạo đức và ý thức tổ chức tốt, tạo sự thống nhất cao trong tư tưởng và hành động, góp phần giúp đơn vị hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao”.

Tin, ảnh: XUÂN TRƯỞNG