Theo đánh giá của TP Hồ Chí Minh, năm 2019, hoạt động thông tin của báo chí đã diễn ra sôi nổi với nhiều điểm tích cực. Các cơ quan báo chí của Trung ương và thành phố thực hiện các hoạt động thông tin, tuyên truyền theo đúng định hướng để hướng dẫn dư luận và tạo sự đồng thuận trong nhân dân đối với các chủ trương chính của Đảng, Nhà nước và thành phố. Hoạt động của các cơ quan báo chí đã luôn khẳng định vai trò là một kênh thông tin quan trọng, là diễn đàn của nhân dân, tích cực tuyên truyền các sự kiện của thành phố, các chuyên trang, chuyên mục, tuyến tin bài, chương trình trên các lĩnh vực, tập trung vào các điển hình trong lao động sản xuất, gương người tốt việc tốt, các điển hình sáng kiến… Qua đó, nhiều mô hình mới, cách làm hay được giới thiệu và nhân rộng, tạo sự lan tỏa rộng khắp trong các ngành, lĩnh vực và đời sống xã hội trên địa bàn thành phố. 

leftcenterrightdel
Lãnh đạo Thành ủy TP Hồ Chí Minh phát biểu tại buổi họp mặt. 

Một nét nổi bật khác là báo chí đã tích cực tham gia đấu tranh chống tiêu cực, lãng phí, chủ động họp phối hợp với các cơ quan, đơn vị có liên quan để thông tin đầy đủ cho công chúng những vấn đề mang tính thời sự. Các chương trình từ thiện xã hội phát huy hiệu quả, tạo được dấu ấn, sự lan tỏa trong độc giả, tiếp tục tổ chức thúc đẩy các phong trào xã hội trên mặt báo và các hoạt động xã hội sau mặt báo.

TP Hồ Chí Minh chọn chủ đề năm 2020 là “Năm đẩy mạnh hoạt động văn hóa và xây dựng nếp sống văn minh đô thị”, Thành ủy, UBND Thành phố mong muốn các cơ quan báo chí tuyên truyền đậm nét Đại hội Đảng các cấp, các hoạt động kỷ niệm 90 năm thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam, khẳng định truyền thống đoàn kết, sáng tạo của Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố trong mọi nhiệm vụ… Đồng thời, tuyên truyền đậm nét hoạt động văn hóa theo chủ đề năm, tập trung vào Cuộc vận động “Người dân TP Hồ Chí Minh không xả rác ra đường và kênh rạch, vì thành phố sạch và giảm ngập nước”. Thành phố sẽ tổ chức các hoạt động như: Công bố danh mục các sự kiện văn hóa hằng năm, tổ chức đối thoại văn hóa hằng tháng trên các phương tiện thông tin đại chúng, triển khai thủ tục đầu tư và nâng cấp hệ thống thiết chế văn hóa của thành phố, đẩy mạnh các hoạt động văn hóa, đền ơn đáp nghĩa, chăm lo cho người có hoàn cảnh khó khăn…

Nhân dịp Xuân mới Canh Tý - năm 2020, đón Tết Nguyên đán cổ truyền của dân tộc, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh gửi lời chúc đến đội ngũ những người làm công tác báo chí ngày càng phát triển toàn diện, không ngừng đóng góp tích cực vào công cuộc đổi mới, xây dựng thành phố và đất nước.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA