Các cựu chiến tham quan các sản phẩm tiết kiệm điện trong chương trình tập huấn. 

Khóa tập huấn diễn ra từ ngày 10-6 đến nay, có 22 lớp với hơn 1.000 học viên là hội viên cựu chiến binh các quận, huyện. Các cựu chiến binh được tập huấn các văn bản pháp luật về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia về sử dụng năng lượng tiết kiệm và hiệu quả, cùng các nội dung hướng dẫn nhận biết nhãn năng lượng, thông tin về tiết kiệm điện, hướng dẫn an toàn khi sử dụng điện nơi công cộng, trong gia đình và một số phương pháp cơ bản cấp cứu người bị điện giật…

Trong những năm qua, Thành phố được đánh giá là địa phương đi đầu trong công tác tuyên truyền tiết kiệm điện. Bên cạnh tập huấn kiến thức, nhiều chương trình thi được người dân ủng hộ nhiệt tình và thu được hiệu quả tích cực như: “Gia đình tiết kiệm điện”, “Tuyến đường kiểu mẫu tiết kiệm điện”…

Tin, ảnh: HÙNG KHOA