Hội thảo đã thu hút sự tham gia đông đảo các nhà khoa học của các trường Đại học, Học viện, Viện nghiên cứu… và những nhà nghiên cứu, chuyên gia hàng đầu về kinh tế đến từ các cơ quan trong nước và quốc tế. Nhiều tham luận trực tiếp và bài viết gửi về hội thảo đã tập trung phân tích đánh giá, nhận định về kinh tế, tài chính, quản trị, nhân lực, kế toán và kiểm toán… với phát triển KTTN.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Các tham luận, bài nghiên cứu mang hàm lượng khoa học cao, thể hiện tính đa dạng trong cách tiếp cận phát triển KTTN nhanh và bền vững. Nhiều vấn đề được các chuyên gia, nhà nghiên cứu luận giải, trao đổi như: Các chính sách tài chính – kế toán cho phát triển KTTN, nguồn nhân lực, môi trường pháp lý thúc đẩy phát triển KTTN; Vai trò của nhà nước và các chủ đề khác liên quan đến thúc đẩy phát triển KTTN; Thực trạng, vai trò, đóng góp của KTTN đối với tăng trưởng kinh tế của Việt Nam, KTTN trong bối cảnh hội nhập, cách mạng 4.0, tham gia các Hiệp định thương mại tự do; Phân tích và đề xuất các chính sách khuyến khích, hỗ trợ KTTN đổi mới sáng tạo, hiện đại hóa công nghệ…

Theo ban tổ chức, với quan điểm xem khoa học và công nghệ là động lực, đóng vai trò khơi nguồn cho sự phát triển của mỗi quốc gia nói chung và các trường đại học nói riêng, cho nên các phân tích, đánh giá, dự báo, giải pháp… đưa ra tại hội thảo lần này có giá trị sâu sắc cho sự phát triển KTTN tại Việt Nam. Sau hội thảo, các đề xuất, giải pháp mang tính lý luận và thực tiễn cao về tài chính - kế toán nhằm thúc đẩy kinh tế tư nhân phát triển nhanh và bền vững sẽ được ban tổ chức tổng hợp và chuyển đến các cơ quan thẩm quyền thông qua diễn đàn phù hợp, chính thức. Ngoài ra, những tư liệu tại hội thảo góp phần quan trọng trong quá trình giảng dạy, nghiên cứu của các học viện, nhà trường có chuyên ngành liên quan.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA