Năm nay, hoạt động Tháng Thanh niên của thành phố hướng trọng tâm về cơ sở; tổ chức nhiều công trình, phần việc, sản phẩm thiết thực, nhằm phát huy sự sáng tạo, tinh thần xung kích, tình nguyện của đoàn viên, thanh niên thành phố hướng tới chào mừng kỷ niệm 85 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

Lễ xuất quân thực hiện các hoạt động Tháng Thanh niên 2016. 

Ra quân lắp đặt đồng hồ nước miễn phí cho hộ gia đình khó khăn tại quận 12. 

Đoàn viên, thanh niên tham gia hiến máu tình nguyện.  

Dọn vệ sinh các tuyến kênh tại quận Bình Thạnh. 

Nhóm PV Ban đại diện phía Nam (thực hiện)