TP Hồ Chí Minh đang triển khai mạnh mẽ xây dựng đô thị thông minh, do vậy, thúc đẩy CĐS là xu hướng tất yếu. Thành phố xác định chương trình CĐS có vai trò đặc biệt quan trọng và mang tính quyết định trong chiến lược phát triển từ nay đến năm 2030, góp phần thúc đẩy cạnh tranh và cải thiện môi trường đầu tư, phát triển kinh tế và xã  hội. Theo UBND Thành phố, một trong các yêu cầu quan trọng cần phải đáp ứng khi triển khai CĐS là đổi mới tư duy và thống nhất nhận thức, thực hiện chuyển đổi tổng thể và toàn diện nhằm tiến tới chính quyền số, nền kinh tế số và xã hội số.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội thảo.

Tại hội thảo, nhiều tham luận đã đã nêu bật các vấn đề có giá trị lý luận và thực tiễn như: Chuyển đổi chính phủ kỹ thuật số, hành trình cung cấp dịch vụ, tầm quan trọng của đổi mới sáng tạo, tích hợp hệ thống và phối hợp giữa các cơ quan nhà nước trong việc thực hiện kế hoạch CĐS… Các đại biểu nhấn mạnh những vấn đề cốt lõi trong CĐS là phát triển năng lực của Chính phủ, người dân, xã hội, đầu tư vào dữ liệu, nguồn nguyên liệu mới để phát triển xã hội, cũng như thực thi các sáng kiến CĐS trong quá trình thực hiện để CĐS được hiệu quả. Tại hội thảo, các chuyên gia Singapore cũng trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm về chiến lược, định hướng, chính sách thúc đẩy CĐS phát triển.

Tin, ảnh: THƯ LÊ