leftcenterrightdel
Các đại biểu tham luận tại hội nghị. 

Tại hội nghị, các đại biểu đã tập trung thảo luận xoay quanh các vấn đề như: Xây dựng và phát triển đội ngũ giảng viên giai đoạn 2021-2030 và tầm nhìn cho những năm tiếp theo, định hướng phát triển công tác đào tạo các bậc và hệ đào tạo giai đoạn 2021-2030, định hướng phát triển và mở rộng hợp tác trong nước và quốc tế, phát triển các hoạt động nâng cao kỹ năng nghề nghiệp, công tác kết nối phát triển hoạt động cựu sinh viên… Qua đó, giúp nhà trường tiếp thu nhiều giải pháp, định hướng quan trọng trong tổ chức bộ máy, xây dựng đội ngũ nhân lực, công tác đào tạo, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế để phát triển vững chắc trong thời gian tới. Đồng thời, gợi mở nhiều vấn đề cải cách tư pháp và hội nhập quốc tế trong lĩnh vực ngành luật. Bên cạnh nâng cao chất lượng giáo dục và đào tạo, thời gian tới, nhà trường tăng cường các phản biện chính sách thông qua các sản phẩm báo cáo thường niên trên tạp chí về những vấn đề pháp lý trong nước và quốc tế, tạo uy tín, thương hiệu cho ngôi trường đào tạo ngành luật lớn ở phía Nam.

Tin, ảnh: THƯ LÊ