Hội nghị lần này đã nghe báo cáo về một số kết quả triển khai các nhiệm vụ kinh tế-xã hội trọng tâm và hoạt động giám sát, chỉ đạo của Ban thường vụ Thành ủy trong 6 tháng đầu năm 2019; Tờ trình về dự thảo Đề cương tổng quát báo cáo chính trị và tiến độ triển khai kế hoạch chuẩn bị văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ Thành phố lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025; Tờ trình về kết quả thực hiện 7 chương trình đột phá, đề án đô thị thông minh; kết quả thực hiện Kết luận số 21-KL-TW của Bộ Chính trị và Nghị quyết số 54/2017/QH14 về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển TP Hồ Chí Minh 6 tháng đầu năm 2019, nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm 6 tháng cuối năm 2019;...

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Trong 2 ngày làm việc, các đại biểu sẽ thảo luận, cho ý kiến để hoàn thiện các báo cáo, tập trung xây dựng các giải pháp, nhiệm vụ then chốt để giải quyết những vướng mắc, khó khăn, tạo động lực phát triển TP Hồ Chí Minh.

Phát biểu khai mạc hội nghị, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh đã nhấn mạnh đến tầm quan trọng của hội nghị lần này, đặc biệt là thảo luận, cho ý kiến các tờ trình, báo cáo về kinh tế xã hội, Dự thảo Đề cương và công tác chuẩn bị cho Đại hội đại biểu Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. Từ nay đến thời điểm tổ chức Đại hội không còn nhiều, các cấp ủy Đảng, tổ chức đảng thuộc Đảng bộ TP Hồ Chí Minh phát huy cao nhất vai trò lãnh đạo, giám sát, đi vào thực tiễn để có những chủ trương, định hướng, lãnh đạo sát, đúng, bảo đảm giải quyết dứt điểm các tồn tại, vướng mắc về kinh tế, xã hội, thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế-xã hội, đặc biệt là trong nâng cao năng lực cạnh tranh, quản lý đô thị, trật tự xây dựng, thực hiện các chương trình đột phá của Nghị quyết đại hội đại biểu Đảng bộ lần thứ X của Thành phố…

Tin, ảnh: BẢO MINH