Trang tin tuyên truyền các nội dung trên nhiều lĩnh vực chính: Chính trị, xã hội, xây dựng Đảng, hoạt động các cấp ủy, nhân sự mới, quốc phòng an ninh, đối ngoại, kinh tế, văn hóa - thể thao - du lịch, giáo dục - khoa học, y tế sức khỏe... Đến nay, trang tin đã xây dựng và xuất bản 38 chuyên mục, 127 chuyên đề, phát hơn 90.000 tin bài, thu hút hơn 46,5 triệu lượt người truy cập. Công tác thông tin tuyên truyền được trang tin thực hiện nhanh chóng, kịp thời, chính xác, hoạt động theo đúng tôn chỉ mục đích, phát huy tính chủ động tích cực, ngày càng hướng về cơ sở.

leftcenterrightdel
Các tập thể tiêu biểu được khen thưởng tại buổi lễ.

Thời gian tới, công tác tuyên truyền của trang tin tập trung vào các lĩnh vực, sự kiện lớn như 50 năm thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, kết quả triển khai đưa Nghị quyết Đại hội Đại biểu Đảng bộ các cấp vào cuộc sống, xây dựng đô thị thông minh, xây dựng chuyên đề “TP Hồ Chí Minh đột phá cải cách hành chính”… Cùng với đó, tăng cường nhiều bài viết mang tính phản bác, đấu tranh chống diễn biến hòa bình trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đẩy mạnh nêu gương điển hình tiên tiến, mô hình, giải pháp hay trong xây dựng và phát triển thành phố.

Tại buổi lễ, Ban Tuyên giáo Thành ủy TP Hồ Chí Minh trao khen thưởng những tập thể tiêu biểu có đóng góp tích cực cho sự phát triển của trang tin.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA