Công ty Cổ phần FPT sẽ là đối tác chiến lược, cung cấp các giải pháp chuyển đổi số toàn diện cho EVNHCMC nhằm góp phần giúp EVNHCMC nắm bắt xu hướng công nghệ, phấn đấu đến hết năm 2022 sẽ hoàn thành cơ bản quá trình chuyển đổi số. Theo EVNHCMC, tổng công ty xác định xây dựng kế hoạch và thực hiện chuyển đổi có vai trò đặc biệt quan trọng và quyết định trong chiến lược phát triển của EVNHCMC đến 2030.

leftcenterrightdel
Nghi thức ký kết giữa hai đơn vị.

Lãnh đạo EVNHCM khẳng định, thực hiện chương trình chuyển đổi số đặt ra yêu cầu người lao động ngành điện thành phố phải có tư duy, cách làm mới, dám nghĩ, dám làm, thích ứng với sự thay đổi của môi trường sống, làm việc với cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư. Bên cạnh đó, ngành điện thành phố phải không ngừng cập nhật các xu hướng công nghệ mới, nhận tham vấn đơn vị chuyên trách, cùng các chuyên gia để bảo đảm thực hiện đúng định hướng của Tập đoàn Điện lực Việt Nam và mục tiêu của EVNHCMC. Việc ký kết giữa hai đơn vị là rất quan trọng để thúc đẩy và bảo đảm chất lượng quá trình chuyển đổi số trong ngành điện thành phố.

Tin, ảnh: HIẾU LÊ