Từ thắng lợi đó, ngày 25-1-1966, Khu ủy và Bộ chỉ huy Quân khu Sài Gòn-Gia Định tổ chức hội nghị tổng kết chiến tranh nhân dân và phong trào diệt Mỹ. Hội nghị rút ra 10 kết luận, trong đó có nội dung khẳng định đánh địch bằng vũ trang, bằng chính trị và cả binh vận làm cho chúng tan rã nhanh chóng.

Ngày 7-2-1966, Khu ủy chỉ đạo tổ chức Đại hội Dũng sĩ diệt Mỹ, tuyên dương 209 cá nhân điển hình, khích lệ khí thế tiến công của quân và dân toàn khu. Hai ngày sau, Khu ủy chỉ thị thiết lập “vành đai diệt Mỹ” ở nam Củ Chi. Các địa phương bám sát thực tiễn đòi hỏi của chiến trường và yêu cầu bảo vệ địa bàn để xây dựng, củng cố lực lượng. Du kích 6 xã Củ Chi ngày đêm đeo bám, đánh phá, quấy rối địch. Vành đai được xây dựng trải dài tạo thành một tuyến lửa bao vây quân thù.

Tháng 3-1966, từ kết quả của “vành đai diệt Mỹ”, Khu ủy họp rút kinh nghiệm và phát động phong trào đánh Mỹ toàn diện trên cả hai gọng kìm “tìm diệt” và “bình định” của chúng. Khí thế tiến công địch lan rộng khắp nơi. Hàng vạn đồng bào xuống đường biểu tình, kéo đến ngã bảy Sài Gòn, mang theo hình nộm của Tổng thống Mỹ Giôn-xơn, đòi lập tòa án xử tội rồi đốt hình nộm Tổng thống Mỹ.

Tháng 6-1966, trước đòi hỏi của thực tiễn chiến trường, Bộ chỉ huy Quân Giải phóng miền Nam quyết định thành lập Đặc khu rừng Sác. Từ đây, những chiến công oai hùng của Đoàn 10 Đặc công rừng Sác vang danh khắp nơi, khiến quân thù khiếp đảm.

Tháng 5-1967, Trung ương Cục miền Nam tổ chức Hội nghị lần thứ 5, động viên toàn Đảng, toàn dân, toàn quân miền Nam khắc phục khó khăn, đẩy mạnh tiến công địch trên cả 3 mũi, 3 vùng. Thực hiện chủ trương đó, Khu ủy Sài Gòn-Gia Định đề ra nhiệm vụ tăng cường tiến công vũ trang và đấu tranh chính trị trong nội thành; bám sát tình hình thực tế của ta và địch để chiến đấu giành thắng lợi. Nhiều cao trào đấu tranh chính trị ở nội thành của các tầng lớp nhân dân kết hợp với đấu tranh vũ trang diễn ra rộng khắp, thiết thực xây dựng lực lượng chuẩn bị cho Tổng khởi nghĩa Mậu Thân 1968.

HÀ BÌNH AN (Theo "Lịch sử Đảng bộ TP Hồ Chí Minh")