QĐND Online – Sáng 10-12, tại TP Hồ Chí Minh, Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 12-2015 cho 150 cán bộ là lãnh đạo ban tuyên giáo các tỉnh, thành ủy phía Nam; lãnh đạo các cơ quan đại diện của Trung ương tại thành phố.

Các đại biểu dự hội nghị báo cáo viên của Ban Tuyên giáo Trung ương tháng 12-2015.

Trong thời gian một ngày, các đại biểu sẽ được thông tin các nội dung, gồm: Những kết quả nổi bật của công tác quân sự, quốc phòng năm 2015 và một số vấn đề đặt ra thời gian tới; tiếp tục thực hiện Chỉ thị 03 của Bộ Chính trị về học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh năm 2016; kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển của ngành Điện lực Việt Nam năm 2015, lộ trình điều chỉnh giá điện và nhiệm vụ, giải pháp của ngành Điện lực trong 5 năm, 2016-2021; cộng đồng ASEAN 2015 - những cơ hội, thách thức và giải pháp cơ bản để khắc phục đối với nước ta; tình hình Mi-an-ma thời gian gần đây; kết quả cuộc Tổng tuyển cử toàn quốc tháng 11-2015 và dự báo tình hình Mi-an-ma thời gian tới. Hội nghị cũng sẽ được lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương định hướng một số vấn đề trọng tâm cần nhạy bén, thông tin, tuyên truyền kịp thời trong thời gian tới.

Tin, ảnh: NGUYỄN DUY HIỂN