leftcenterrightdel
Ban tổ chức, chuyên gia, nhà khoa học các hội đồng tại lễ khai mạc.

Năm 2020, Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” đã thu hút hơn 460 đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên từ hơn 100 học viện, trường đại học trong toàn quốc. Tại vòng đánh giá sơ khảo diễn ra tháng 10-2020, các hội đồng khoa học đã lựa chọn 75 đề tài vào vòng chung khảo, 95 đề tài đạt giải ba và 139 đề tài đạt giải khuyến khích.

Tại vòng chung khảo, các hội đồng khoa học sẽ đánh giá 75 đề tài để lựa chọn những đề tài đạt giải nhất và giải nhì của giải thưởng theo từng lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong đó, có 9 đề tài thuộc lĩnh vực Khoa học Tự nhiên, 15 đề tài lĩnh vực Khoa học Kỹ thuật và công nghệ, 6 đề tài lĩnh vực Khoa học Y Dược, 4 đề tài lĩnh vực Khoa học Nông nghiệp, 36 đề tài lĩnh vực Khoa học Xã hội và 5 đề tài lĩnh vực Khoa học Nhân văn.

leftcenterrightdel
Sinh viên thuyết trình đề tài trước các hội đồng khoa học.

Những năm qua, hoạt động sinh viên nghiên cứu khoa học đã trở thành sân chơi trí tuệ lớn cho sinh viên trong các cơ sở giáo dục đại học. Giải thưởng “Sinh viên nghiên cứu khoa học” hằng năm đã góp phần phát huy năng lực tư duy sáng tạo, hình thành năng lực tự học, tự nghiên cứu cho sinh viên và vận dụng kiến thức đã học vào giải quyết những vấn đề thực tiễn trong cuộc sống, nâng cao khả năng nghiên cứu khoa học độc lập và làm việc theo nhóm của sinh viên. Đồng thời, khuyến khích các cơ sở giáo dục đại học, các tổ chức và cá nhân hỗ trợ hoạt động nghiên cứu khoa học của sinh viên, góp phần nâng cao chất lượng đào tạo ở các cơ sở giáo dục đại học.

Theo chương trình, vòng chung khảo sẽ diễn ra đến ngày 27-11.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA