Coi trọng tuyên truyền, vững mạnh từ cơ sở

Những năm qua, cấp ủy, chính quyền các cấp của TP Hồ Chí Minh luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PKND. Với vai trò Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PKND thành phố, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND TP quán triệt, triển khai thực hiện nghiêm Nghị định số 74. Trong đó, chú trọng tổ chức xây dựng hệ thống văn kiện kế hoạch tác chiến theo đúng quy định, xây dựng lực lượng phòng không, tổ, đội PKND chặt chẽ, tạo thế trận PKND rộng khắp. Cơ quan quân sự các cấp đã tham mưu đưa nội dung PKND vào hội thi, hội thao, diễn tập các cấp. Qua đó, nâng cao nhận thức, trách nhiệm của hệ thống chính trị và nhân dân về công tác quốc phòng, quân sự địa phương, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. 

Đồng chí Phạm Quang Tú, Phó chủ tịch UBND quận 8 thông tin: “Quận ủy, UBND quận luôn quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo công tác PKND như một nhiệm vụ chính trị quan trọng cùng với phát triển kinh tế, xã hội. Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PKND đã chủ động xây dựng kế hoạch PKND cụ thể hằng năm. Cơ quan quân sự phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể làm tốt công tác tuyên truyền PKND đến cán bộ, nhân viên, hội viên và quần chúng nhân dân”.

Trao đổi về kinh nghiệm thực hiện, Thượng tá Phạm Lê Việt, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận 12 cho biết: “Địa phương luôn duy trì nghiêm chế độ báo cáo, sơ tổng kết công tác PKND theo đúng quy định, phối hợp với các lực lượng thường xuyên quan sát, theo dõi mọi hoạt động trên không, nhất là các khu vực, mục tiêu trọng điểm. Đơn vị đã bố trí lực lượng dân quân tự vệ tham gia huấn luyện về PK tại cơ quan quân sự cấp trên. Đồng thời, xây dựng các phân đội, lực lượng phòng không phát triển cả về số lượng, chất lượng. Nổi bật nhất là các tổ bộ binh bắn máy bay bay thấp trong nữ dân quân luôn đạt kết quả cao trong huấn luyện, hội thi, hội thao”.

leftcenterrightdel

Lực lượng dân quân quận 12, TP Hồ Chí Minh luyện tập bắn máy bay bay thấp. Ảnh: HỮU TÂN

Thực hiện Nghị định số 74, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh thường xuyên củng cố, kiện toàn, bảo đảm biên chế lực lượng PKND, tự vệ, bộ đội thường trực và lực lượng dự bị động viên phù hợp, sát với nhiệm vụ của từng đơn vị, địa phương. Lực lượng này được tổ chức huấn luyện theo nội dung, chương trình của cấp trên quy định. Từ đó, từng bước nâng cao trình độ chỉ huy, khả năng SSCĐ của các phân đội PK thuộc LLVT thành phố. Đồng thời, thực hiện nghiêm công tác hiệp đồng tác chiến PK với đơn vị quân đội đứng chân trên địa bàn và các địa phương giáp ranh, thống nhất tổ chức chỉ huy nhằm xây dựng thế trận PKND rộng khắp, nhiều tầng, nhiều hướng. Đến nay, TP bảo đảm 100% các đơn vị, quận, huyện, phường, xã có hệ thống còi thông báo, báo động; 100% các đài, vọng quan sát PK được trang bị ống nhòm và thông tin liên lạc. Qua các đợt kiểm tra, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Bộ Quốc phòng đều đánh giá cao kết quả xây dựng, huấn luyện, SSCĐ của lực lượng PKND TP Hồ Chí Minh.

Chủ động, sẵn sàng trước mọi tình huống

TP Hồ Chí Minh là địa bàn trọng điểm về tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, nhất là tốc độ đô thị hóa nhanh, đòi hỏi công tác PKND phải luôn được chú trọng và chủ động mọi tình huống. Để nâng cao chất lượng công tác PKND, theo đồng chí Phạm Quang Tú, Cơ quan Thường trực Ban chỉ đạo PKND các cấp cần làm tốt công tác tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương chỉ đạo quy hoạch phát triển kinh tế, xã hội gắn với quốc phòng, an ninh và thế trận PKND trong khu vực phòng thủ. Đồng thời, xác định xây dựng lực lượng khắc phục hậu quả và phục vụ chiến đấu là một nội dung quan trọng trong công tác PKND, ban chỉ đạo PKND các cấp cần tổ chức tốt việc xây dựng và huấn luyện cho các lực lượng chuyên trách PK như tổ, đội cứu thương, cứu hỏa, cứu sập, phục vụ chiến đấu. 

Trong thời gian tới, thành phố xác định thường xuyên củng cố, kiện toàn ban chỉ đạo PKND các cấp và duy trì hoạt động có nền nếp, phát huy tốt vai trò làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương; rà soát, bổ sung, điều chỉnh kế hoạch, văn kiện tác chiến phòng không sát thực tiễn, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ. Các đơn vị duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ phòng không, thực hiện tốt “4 biết” trong quản lý vùng trời, đầu tư nâng cấp mạng thông tin chỉ huy, thông báo, báo động cho các lực lượng trực phòng không. Nâng cao hiệu quả công tác phối hợp với các lực lượng trên địa bàn thường xuyên quan sát, theo dõi mọi hoạt động trên không, bảo đảm quản lý và xử trí kịp thời, chính xác các tình huống trên không.

HỒNG GIANG