Đại úy Nguyễn Tấn Phong, Chính trị viên Tiểu đoàn KSQS 31 cho biết: “Thực hiện phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, đơn vị luôn chú trọng đưa các tình huống thực tiễn vào bài giảng để cán bộ, chiến sĩ tham gia xử lý, nêu kinh nghiệm chung. Từ đặc thù nhiệm vụ đơn vị, cán bộ chủ chốt các cấp đã huy động cao nhất sức mạnh tổng hợp, sự đoàn kết, phối hợp giữa các bộ phận chức năng trong đơn vị, giữa cán bộ và chiến sĩ, với các đơn vị kết nghĩa và đơn vị bạn để tạo được sự đồng thuận, nhất trí cao trong nhận thức và hành động toàn đơn vị. Nhờ vậy, các nhiệm vụ của tiểu đoàn như huấn luyện nghiệp vụ KSQS, tiêu binh danh dự, kiểm tra chấn chỉnh phương tiện quân sự, quân nhân, bảo vệ các đoàn khách quốc tế đều hoàn thành tốt".

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn KSQS 31 tìm đọc sách nâng cao kiến thức tại phòng Hồ Chí Minh.

Thực hiện Cuộc vận động "Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ", Tiểu đoàn KSQS 31 thường xuyên chú trọng làm tốt công tác giáo dục chính trị tư tưởng, nâng cao nhận thức, bản lĩnh chính trị, xây dựng ý chí quyết tâm cao trong huấn luyện, công tác và SSCĐ cho bộ đội. 100% cán bộ, chiến sĩ luôn an tâm công tác, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao. Thời gian qua, đơn vị đều thi đua sáng tạo ra nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả được áp dụng và nhân rộng, như: Tổ tư vấn tâm lý, tư vấn pháp luật, mô hình “Học tập chi bộ bạn”, “Đảng viên đoàn viên cùng tiến”, “Mỗi ngày một trang sách, mỗi tuần một câu chuyện”... Từ đó, làm cho cuộc vận động trở nên cụ thể, dễ hiểu, dễ thực hiện trong toàn đơn vị.

Thực hiện nhiệm vụ trung tâm là KSQS, thời gian qua, đơn vị đã cử hơn 2.500 tổ KSQS với hơn 8.500 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Qua đó, đơn vị đã kiểm tra hơn 1.200 lượt phương tiện quân sự, gần 400 quân nhân, công nhân viên quốc phòng, dân quân tự vệ ra ngoài doanh trại. Đặc biệt, đơn vị thực hiện nhiệm kiểm soát, bảo đảm an toàn cho các hoạt động lễ, tết, các sự kiện quan trọng diễn ra trên địa bàn thành phố, như: Phiên họp Đại hội đồng thể thao quân sự quốc tế lần 74, Ngày hội du lịch TP Hồ Chí Minh 2019… góp phần cùng các lực lượng chức năng bảo đảm an ninh chính trị, an toàn xã hội, an toàn giao thông của thành phố.

Là đơn vị đóng quân độc lập với tiểu đoàn, Đại úy Huỳnh Tấn Phát, Chính trị viên Đại đội KSQS 1 cho biết: “Đơn vị triển khai nhiệm vụ trung tâm bằng các hành động cụ thể, tập trung vào hoàn thành tốt công tác chuyên môn. Trong đó, chú trọng khơi dậy sự tự giác, tinh thần đoàn kết của bộ đội để “lập công”. Chúng tôi xác định, từng cá nhân hoàn thành tốt nhiệm vụ sẽ đóng góp vào việc hoàn thành nhiệm vụ chung của đơn vị. Do vậy, mỗi cán bộ, chiến sĩ KSQS luôn tự giác nêu cao ý thức rèn luyện bản lĩnh, tác phong để giữ vững hình ảnh, uy tín khi thực hiện nhiệm vụ”. Trong thời gian tới, để nâng cao chất lượng các mặt công tác, Tiểu đoàn KSQS 31 đẩy mạnh Phong trào Thi đua Quyết thắng gắn kết chặt chẽ với học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh Bộ đội Cụ Hồ”. Qua đó, phát huy mọi nguồn lực, tinh thần sáng tạo, quyết tâm của cán bộ, chiến sĩ trong thực hiện mọi nhiệm vụ. 

Bài và ảnh: KHÁNH GIANG