Nhiều địa phương, đơn vị cũng có những cách làm sáng tạo như quận 8. Hội đồng Giáo dục QPAN TP Hồ Chí Minh đã chủ động tham mưu cho Thành ủy, UBND thành phố lãnh đạo, chỉ đạo nhiều giải pháp nhằm khắc phục khó khăn do tác động của dịch Covid-19. Hội đồng giáo dục QPAN các cấp thường xuyên củng cố, kiện toàn.

leftcenterrightdel
Trao đổi tại Lớp bồi dưỡng kiến thức quốc phòng và an ninh quận Phú Nhuận (TP Hồ Chí Minh).  

Việc bồi dưỡng kiến thức QPAN được xác định là một trong những tiêu chí để đánh giá phẩm chất, năng lực cán bộ. Thành phố quan tâm bảo đảm cơ sở vật chất, kinh phí, tài liệu và lựa chọn, bồi dưỡng, xây dựng đội ngũ giảng viên, giáo viên, báo cáo viên có phẩm chất, trình độ, năng lực, kinh nghiệm. Các lớp bồi dưỡng luôn gắn lý thuyết với thực hành, tham quan, thảo luận giải quyết các tình huống, vấn đề đặt ra tại cơ sở. Hằng năm, các ban, ngành, địa phương đều tổ chức các hội thao quốc phòng, lồng ghép kiến thức QPAN trong các hội thi chuyên ngành. Tùy từng thời điểm, các địa phương còn mời những chuyên gia, nhà nghiên cứu kịp thời thông tin, tuyên truyền nội dung mới, chuyên sâu, tạo hấp dẫn cho người học. Các ban, ngành xây dựng kế hoạch phối hợp với các trường đại học để trao đổi thông tin, phối hợp cập nhật, tuyên truyền, phổ biến kiến thức QPAN. Hội đồng giáo dục QPAN các cấp đều biên soạn chuyên đề về tình hình nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, thực hiện nghị quyết của địa phương...

Thời gian qua, thành phố đã tổ chức tập huấn cho hơn 300 giáo viên, giảng viên, báo cáo viên; cập nhật kiến thức QPAN cho trên 4.000 cán bộ; bồi dưỡng kiến thức QPAN cho gần 30.000 lượt cán bộ. Qua cập nhật, bồi dưỡng, đội ngũ cán bộ nắm chắc đường lối, quan điểm của Đảng, đổi mới tư duy lý luận, tham mưu, triển khai thực hiện tốt nghị quyết của Đảng, đẩy mạnh phát triển kinh tế-xã hội gắn với củng cố tăng cường QPAN, xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Bài và ảnh: DUY HIỂN