Đây là một trong những hoạt động thiết thực, cụ thể nhằm tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với ban CHQS cấp phường trong thực hiện nhiệm vụ tại địa phương.

Thượng tá Đinh Ngọc Thanh, Phó bí thư Đảng ủy Quân sự quận, Chính trị viên Ban CHQS quận 8, cho biết: "Thời gian qua, Đảng ủy Quân sự quận và đảng ủy các phường đã tập trung lãnh đạo cơ quan quân sự tiến hành hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị có nhiều tiến bộ vững chắc; thực hiện tốt các mô hình thi đua mang lại hiệu quả thiết thực. Nổi bật là các mô hình: “Mỗi ngày một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích”; “5 chủ động trong công tác tư tưởng”; “Mỗi tuần một giờ học tập, nghiên cứu văn bản quy phạm pháp luật” và “Xây dựng lực lượng dân quân mẫu mực, trách nhiệm”... được duy trì nền nếp với nhiều cách làm sáng tạo. Các mô hình xây dựng Đảng: “Cán bộ, đảng viên dìu dắt quần chúng và cấp dưới”, “Chi bộ 5 tốt, đảng viên 5 tốt”... cũng được triển khai đồng bộ, sát với đặc điểm nhiệm vụ từng địa phương".

leftcenterrightdel
Đại diện Đảng ủy Quân sự quận 8 và đại diện đảng ủy các phường ký kết quy chế phối hợp, ngày 23-4-2021. 

Tuy nhiên, để phát huy hơn nữa vai trò lãnh đạo của đảng ủy các phường cần thống nhất quy chế phối hợp, tập trung vào những nội dung chủ yếu như: Xây dựng nền quốc phòng toàn dân và khu vực phòng thủ vững chắc; xây dựng chi bộ quân sự phường trong sạch, vững mạnh, ban CHQS phường vững mạnh toàn diện, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao; phối hợp lãnh đạo, chỉ đạo xây dựng tiềm lực chính trị, tiềm lực kinh tế gắn với quốc phòng, an ninh; quốc phòng, an ninh với kinh tế, giữ gìn an ninh trật tự, an toàn xã hội... Đồng chí Nguyễn Trung Thành, Bí thư Đảng ủy phường 9 cho rằng: "Việc ký kết phối hợp sẽ ràng buộc chặt chẽ hơn nữa trách nhiệm của cấp ủy địa phương trong lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP; đồng thời tăng cường thông tin, trao đổi thường xuyên giữa Đảng ủy Quân sự quận với đảng ủy phường trước các sự kiện quan trọng, nhất là về công tác nhân sự, quy hoạch, luân chuyển, khen thưởng, kỷ luật thuộc chi bộ quân sự, ban CHQS phường. Đảng ủy phường cũng thuận tiện tham gia ý kiến với Đảng ủy Quân sự quận về chủ trương, phương hướng xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác QS, QPĐP, xây dựng LLVT quận đáp ứng yêu cầu củng cố quốc phòng, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới.

Để bảo đảm hiệu quả phối hợp trên thực tế, theo đại diện Ban Tổ chức quận ủy, ngoài những nội dung, hình thức, phương pháp đã được xác định trong quy chế, Đảng ủy Quân sự quận và đảng ủy các phường cần kịp thời bổ sung, điều chỉnh những bất cập nảy sinh trong lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QS, QPĐP để thống nhất giải quyết, bảo đảm đúng nguyên tắc, hiệu quả, vì sự phát triển toàn diện của địa phương.

Bài và ảnh: NGUYỄN ĐẠI