Từ đầu năm 2020 đến nay, LLVT quận đã góp phần quan trọng cùng các lực lượng chức năng giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo điều kiện, môi trường ổn định cho quận thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu kinh tế-xã hội.

LLVT quận tổ chức bảo vệ an toàn khu vực được phân công trong các hoạt động cao điểm, sự kiện chính trị, lễ, tết; duy trì nghiêm chế độ trực SSCĐ từ cấp quận đến ban CHQS 16 phường. Đồng thời, lực lượng dân quân, tự vệ phối hợp với công an tổ chức tuần tra kiểm soát, khép kín địa bàn; chốt chặn, điều hòa giao thông với tổng số hơn 11.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia. Trước tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, LLVT quận bảo đảm trực 100% quân số với tinh thần “chống dịch như chống giặc”. Ban CHQS quận thực hiện phương châm ''5 tại chỗ" (lực lượng tại chỗ; chỉ huy tại chỗ; vật tư, trang thiết bị tại chỗ; thuốc men, sinh thiết tại chỗ và nhiệm vụ tại chỗ) trong phòng, chống dịch, đồng thời cử lực lượng tham gia thực hiện nhiệm vụ tại các khu vực cách ly tập trung.

Để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ, ban CHQS quận đã tích cực, chủ động làm tham mưu cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương lãnh đạo xây dựng lực lượng dân quân, tự vệ vững mạnh, rộng khắp, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân vững chắc. Đến nay, lực lượng dân quân, tự vệ đạt tỷ lệ 1,43% dân số; các phường đều đủ điều kiện thành lập chi bộ quân sự. Nghị quyết lãnh đạo định kỳ của các chi bộ quân sự đều bám sát đặc điểm, nhiệm vụ chính trị của địa phương, gắn xây dựng lực lượng vững mạnh với yêu cầu nâng cao năng lực hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở. Cơ quan quân sự quận và các phường đã tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương, cơ sở từ khâu lựa chọn nguồn phát triển cán bộ, đảng viên đến việc bồi dưỡng, tập huấn và giáo dục nâng cao trình độ học vấn, chuyên môn, nghiệp vụ, tạo điều kiện học tập, tu dưỡng và rèn luyện. Nhờ vậy, đến nay, tỷ lệ đảng viên trong dân quân quận đạt 24,6%. Hằng năm, ban CHQS quận kết hợp diễn tập dân quân, tự vệ với các hoạt động của công an và các ban, ngành, đoàn thể trong phối hợp tuần tra, canh gác bảo vệ an ninh, trật tự tại các mục tiêu trọng yếu, trấn áp tội phạm... xứng đáng là nòng cốt trong phong trào toàn dân tham gia giữ gìn an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội.  

Trước yêu cầu nhiệm vụ ngày càng phát triển, LLVT quận 11 xác định tiếp tục triển khai xây dựng và thực hiện tốt các nội dung trong xây dựng đơn vị “mẫu mực, tiêu biểu”, tập trung củng cố kiện toàn biên chế lực lượng dân quân, tự vệ quận, phường, cơ quan, doanh nghiệp theo quy định; nâng cao chất lượng chính trị ban CHQS phường, dân quân thường trực, dân quân cơ động, dân quân trinh sát...

Trung tá NGUYỄN PHAN ANH, Chỉ huy trưởng Ban CHQS quận 11, TP Hồ Chí Minh