leftcenterrightdel
Đẹp, thống nhất, chính quy từ giường ngủ của mỗi chiến sĩ.
leftcenterrightdel
Đẹp từ lễ tiết, tác phong trong mọi nhiệm vụ.
leftcenterrightdel
Rèn động tác đội ngũ đều, đẹp.
leftcenterrightdel
Nét đẹp sự say mê huấn luyện của chiến sĩ trẻ.

NGUYỄN TRUNG TRỰC (thực hiện)