Trong thời kỳ đổi mới, hội nhập, TP Hồ Chí Minh là "đầu tàu" của cả nước, kinh tế tiếp tục phát triển; chính trị, xã hội ổn định; quốc phòng, an ninh (QPAN) được giữ vững; đối ngoại được tăng cường; hệ thống chiến lược quốc phòng, quân sự, bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới được triển khai toàn diện, đồng bộ; công tác xây dựng, chỉnh đốn Đảng và đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực đạt nhiều kết quả quan trọng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục diễn biến nhanh và phức tạp, thành phố là một trong những địa bàn trọng điểm mà các thế lực thù địch, phản động thường xuyên chống phá. Biểu hiện trong những năm gần đây là các âm mưu tuyên truyền, kích động, lôi kéo người dân tham gia tụ tập đông người, gây rối, gây mất an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Bên cạnh đó, tình hình tội phạm, tệ nạn xã hội diễn biến phức tạp; các sự cố cháy, nổ, tai nạn giao thông, dịch bệnh, nhất là đại dịch Covid-19, ảnh hưởng của biến đổi khí hậu, thiên tai phức tạp, khó lường...

leftcenterrightdel

Lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh diễn tập hiệp đồng chiến đấu quân binh chủng (năm 2019).

Dưới sự quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân khu 7 và Thành ủy, UBND TP Hồ Chí Minh; Đảng ủy Quân sự, Bộ tư lệnh (BTL) thành phố đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hoàn thành tốt các nhiệm vụ về quân sự, quốc phòng (QS, QP). Đảng ủy, BTL thành phố đã tham mưu với cấp ủy, chính quyền địa phương quán triệt thực hiện có hiệu quả các chỉ thị, nghị quyết của cấp trên về công tác QS, QP; triển khai nhiều chủ trương, giải pháp, đề án sáng tạo đạt hiệu quả thiết thực, tập trung vào nhiệm vụ trọng tâm, khâu đột phá; hoàn thành và vượt các nhiệm vụ, chỉ tiêu hằng năm. LLVT thành phố luôn nắm chắc tình hình, kịp thời tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương xử lý hiệu quả các tình huống về QPAN, góp phần giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; xây dựng nền quốc phòng toàn dân vững mạnh, tiềm lực khu vực phòng thủ vững chắc, góp phần quan trọng bảo vệ độc lập chủ quyền, giữ vững môi trường ổn định để thành phố phát triển cùng cả nước và vì cả nước. Chất lượng tổng hợp, sức mạnh chiến đấu của LLVT thành phố không ngừng được nâng lên. Cán bộ, chiến sĩ luôn có bản lĩnh chính trị vững vàng, quyết tâm chiến đấu cao, kỷ luật nghiêm, sẵn sàng nhận và hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ; giữ vững và phát huy phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Trình độ chỉ huy, tham mưu tác chiến và năng lực tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền các cấp thực hiện công tác QS, QP không ngừng nâng lên, phát huy tốt vai trò nòng cốt trong xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân, giữ vững an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi để thành phố phát triển toàn diện, bền vững. Đảng ủy Quân sự thành phố đã chủ động tham mưu, đề xuất, tổ chức thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách về nhiệm vụ QS, QP địa phương, nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của tổ chức đảng trong LLVT thành phố, về chiến lược QS, QP, an ninh mạng, bảo vệ biên giới... trong tình hình mới.

Để vận hành có hiệu quả cơ chế quản lý, điều hành thực hiện công tác QS, QP địa phương sát với đặc điểm, nhiệm vụ, Đảng ủy Quân sự thành phố chỉ đạo cơ quan quân sự các cấp thường xuyên nâng cao chất lượng tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương ban hành hệ thống văn bản lãnh đạo, chỉ đạo, tạo hành lang pháp lý bảo đảm thực hiện đồng bộ nhiệm vụ QS, QP. LLVT thành phố chú trọng tăng cường phối hợp chặt chẽ với địa phương xây dựng tiềm lực, thế trận nền quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ vững chắc; huy động các nguồn lực xây dựng các công trình phòng thủ, chiến đấu, trường bắn, trung tâm huấn luyện; nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ quận, huyện; diễn tập chiến đấu phòng thủ xã, phường; diễn tập động viên... sát với thực tế, đạt kết quả tốt. Đặc biệt trong phòng, chống dịch Covid-19, BTL thành phố đã tích cực, chủ động, tham mưu, đề xuất và triển khai tốt công tác tuyên truyền, phòng, chống dịch trong LLVT thành phố; phối hợp với các sở, ban, ngành, đoàn thể thành lập, duy trì hiệu quả hoạt động bệnh viện dã chiến, các khu cách ly tập trung, góp phần tỏa sáng hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới.

Thời gian tới, LLVT thành phố tiếp tục đột phá nâng cao chất lượng công tác tham mưu giúp cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai hiệu quả nhiệm vụ QS, QP địa phương; trong đó tăng cường, chú trọng các hoạt động: Tham mưu chỉ đạo xử lý hiệu quả, đúng pháp luật các tình huống về QPAN, không để bị động, bất ngờ trong mọi tình huống; công tác quản lý nhà nước về QP; đầu tư xây dựng, củng cố tiềm lực và thế trận QS khu vực phòng thủ; xây dựng căn cứ chiến đấu, căn cứ hậu cần-kỹ thuật và hậu phương vững chắc; góp ý có hiệu quả đối với các dự án phát triển kinh tế-xã hội có liên quan đến QPAN và kế hoạch phòng thủ dân sự theo hướng lưỡng dụng, vừa phục vụ nhu cầu dân sinh thời bình, vừa phục vụ nhu cầu khi có tình huống. Tiếp tục đổi mới, nâng cao chất lượng diễn tập khu vực phòng thủ sát điều kiện thực tế địa phương, đơn vị; tham mưu thực hiện tốt công tác tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ...

Thiếu tướng NGUYỄN VĂN NAM, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Tư lệnh Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh