Quán triệt tốt tinh thần phát triển kinh tế-xã hội phải bảo đảm gắn kết chặt với công tác quốc phòng, quân sự địa phương, huyện đã quan tâm thực hiện tốt Chỉ thị số 837 ngày 14-4-2017 của Tư lệnh Quân khu 7 về tổ chức, xây dựng, kiện toàn, củng cố, nâng cao năng lực hoạt động của ban CHQS và đơn vị tự vệ trong các cơ quan, tổ chức ở cơ sở trên địa bàn.

Cơ quan quân sự huyện đã tham mưu cho Huyện ủy, UBND huyện Củ Chi ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo công tác xây dựng lực lượng tự vệ, xây dựng ban CHQS xã, thị trấn, cơ quan, tổ chức vững mạnh toàn diện giai đoạn 2016-2020. Đến nay, huyện đã có quyết định thành lập 10 ban CHQS cơ quan, tổ chức và 25 đơn vị tự vệ. Trong đó, huyện đã quan tâm bố trí ban CHQS cơ quan, tổ chức được biên chế đủ gồm: Chỉ huy trưởng, chính trị viên, phó chỉ huy trưởng, chính trị viên phó. 100% cán bộ ban CHQS cơ quan, tổ chức là đảng viên. Hằng năm, căn cứ vào kế hoạch, hướng dẫn của ban CHQS huyện về công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, ban CHQS cơ quan, tổ chức, đơn vị tự vệ đã chủ động tham mưu cho người đứng đầu cơ quan, tổ chức ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ công tác quốc phòng địa phương, dân quân tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh.

leftcenterrightdel
Lực lượng tự vệ Địa đạo Củ Chi tham gia hội thao phòng không nhân dân năm 2018.

Cùng với củng cố tổ chức vững mạnh, chất lượng chính trị của lực lượng tự vệ ở các cơ quan, tổ chức trên địa bàn huyện Củ Chi luôn được chú trọng. Đến nay, tổng số tự vệ huyện đạt tỷ lệ 14,7%% so với cán bộ, công nhân viên trong cơ quan, tổ chức. Trong đó, 24,31% là đảng viên, 40% là đoàn viên, 6,2% là tự vệ nữ. Bên cạnh đó, lực lượng tự vệ tại chỗ chiếm tỷ lệ 92,25% so với tổng số tự vệ và tự vệ binh chủng chiếm tỷ lệ 7,75%. Trong nửa đầu năm 2018, huyện đã kết nạp được 21 đảng viên, 56 đoàn viên trong lực lượng tự vệ.

Để hoạt động của ban CHQS, tự vệ cơ quan, tổ chức đi vào chiều sâu, hằng tháng, quý, Ban CHQS huyện chủ trì tổ chức họp giao ban với ban CHQS cơ quan, tổ chức, cán bộ chỉ huy tự vệ. Qua đó, kịp thời đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, công tác tự vệ, giáo dục quốc phòng và an ninh, đề ra phương hướng nhiệm vụ tiếp theo. Hơn một năm qua, kết quả phối hợp hoạt động giữa lực lượng tự vệ với lực lượng quân sự, công an xã, thị trấn và các lực lượng khác theo Nghị định số 133 của Chính phủ bảo đảm tốt với hơn 1.100 lượt tự vệ tham gia tuần tra, góp phần giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ở địa phương. 

Thời gian tới, huyện Củ Chi tiếp tục tổ chức xây dựng đơn vị tự vệ tại các doanh nghiệp với số lượng hợp lý, lấy xây dựng chất lượng chính trị là chính, được giáo dục chính trị, pháp luật, huấn luyện quân sự nâng cao khả năng hoạt động, SSCĐ, là lực lượng nòng cốt trong thực hiện công tác quốc phòng, quân sự, công tác vận động quần chúng và lao động sản xuất, là lực lượng tại chỗ xử lý kịp thời, hiệu quả các tình huống.

Bài và ảnh: TRẦN HỮU NGHIỆP