Trong tình hình mới, nhiệm vụ QP, QSĐP trên địa bàn đang đặt ra những yêu cầu cao và toàn diện hơn, đòi hỏi cấp ủy, chính quyền địa phương sâu sát lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện và phát huy vai trò nòng cốt của LLVT quận trong công tác tham mưu, đề xuất. Nghị quyết Đại hội đảng viên Đảng bộ Quân sự Quận 10 lần thứ XV (nhiệm kỳ 2020 - 2025) đã xác định ba khâu đột phá gồm: “Nâng cao năng lực làm tham mưu, tổ chức thực hiện cho cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự quận trong công tác QP, QSĐP; nâng cao trình độ, khả năng, phương pháp huấn luyện quân sự, giáo dục chính trị cho đội ngũ cán bộ Ban CHQS quận, phường; nâng cao năng lực lãnh đạo, cụ thể hóa thực hiện nghị quyết của các cấp ủy, chi bộ, Ban CHQS quận, phường”.

leftcenterrightdel
LLVT quận 10, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh huấn luyện nội dung súng máy phòng không 12,7mm.

Với tinh thần đó, Đảng ủy Quân sự Quận 10 đã triển khai chương trình hành động với nhiều mục tiêu, chỉ tiêu, phần việc quan trọng để thực hiện hiệu quả nghị quyết đại hội, tham mưu đúng, trúng về nhiệm vụ QP, QSĐP cho Quận ủy, UBND quận. Vấn đề trọng tâm là xây dựng LLVT quận VMTD, có chất lượng tổng hợp và sức mạnh chiến đấu ngày càng cao, thực sự là lực lượng nòng cốt trong thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP. Trong đó, tập trung xây dựng cơ quan quân sự các cấp VMTD, đủ năng lực làm tham mưu cho cấp ủy, chính quyền lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ QP, QSĐP và triển khai thực hiện. Với lực lượng dân quân tự vệ, quận xây dựng theo phương châm “vững mạnh, rộng khắp”, đạt tỷ lệ theo quy định so với dân số, có 26,78% dân quân là đảng viên, 100% đồng chí chỉ huy trưởng Ban CHQS phường tham gia cấp ủy cùng cấp. 100% cán bộ Ban CHQS phường có trình độ cao đẳng, đại học chuyên ngành quân sự cơ sở. Bên cạnh đó, công tác huấn luyện, tổ chức diễn tập theo các tình huống được duy trì có nền nếp, đúng kế hoạch, bảo đảm chất lượng, an toàn.

Cùng với đó, LLVT quận tiếp tục tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương tập trung xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân vững mạnh, xây dựng khu vực phòng thủ vững chắc. Nổi bật là tham mưu, đề xuất ban hành các văn bản lãnh đạo, chỉ đạo quán triệt, triển khai thực hiện chiến lược bảo vệ Tổ quốc trong tình hình mới, triển khai thực hiện tốt Luật Quốc phòng, Luật Giáo dục quốc phòng và an ninh, Luật Dân quân tự vệ, thực hiện đề án xây dựng khu vực phòng thủ của quận giai đoạn 2016-2021 và những năm tiếp theo, đề án xây dựng tiềm lực chính trị tinh thần trong khu vực phòng thủ quận 10 trong thời kỳ mới… Ngoài ra, tham mưu tuyên truyền, triển khai thực hiện Luật Nghĩa vụ quân sự gắn với nâng cao chất lượng công tác chuyển chọn gọi công dân nhập ngũ, hoàn thành chỉ tiêu giao quân ở hai cấp, đảng viên nhập ngũ từ 2% trở lên, 50% đảng viên hoàn thành nghĩa vụ quân sự được bố trí việc làm trong hệ thống chính quyền địa phương. Thực hiện Nghị định 03/2019/NĐ-CP của Chính phủ, LLVT quận tiếp tục tham mưu cho cấp ủy, chính quyền chỉ đạo các lực lượng phối hợp bảo đảm an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội, phòng chống thiên tai, dịch bệnh, cháy nổ.

Bằng những giải pháp thiết thực, cụ thể, cán bộ, đảng viên, chiến sĩ LLVT quận 10, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh quán triệt tốt Nghị quyết Đại hội Đảng các cấp, tiếp tục tạo chuyển biến mạnh về chất lượng xây dựng đơn vị VMTD, nền nếp chính quy, rèn luyện kỷ luật, chăm lo hậu phương quân đội. Đồng thời, quyết tâm tạo đột phá và nâng cao chất lượng tham mưu, đề xuất để nhiệm vụ QP, QSĐP của quận đi vào chiều sâu, vững chắc. Từ đó, phục vụ tốt nhiệm vụ phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội trên địa bàn nhiệm kỳ 2020-2025 và thời gian tiếp theo.

Thượng tá PHẠM VIẾT THANH (Phó bí thư Đảng ủy Quân sự, Chính trị viên Ban CHQS Quận 10)