leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ chuyển bình oxy lên xe tải. 

leftcenterrightdel
Kiểm tra chặt chẽ số lượng bình oxy trước và sau mỗi lần nạp. 

leftcenterrightdel
Nhân viên y tế các bệnh viện chuyển bình oxy rỗng để đổi bình mới. 

leftcenterrightdel
Các thầy thuốc lắp, kiểm tra chất lượng bình oxy để bệnh nhân sử dụng. 

leftcenterrightdel
Các chuyến xe vận chuyển bình oxy của lực lượng vũ trang TP Hồ Chí Minh luôn bảo đảm đúng địa điểm, thời gian. 

leftcenterrightdel
Hằng ngày, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh vận chuyển số lượng lớn bình oxy từ chiều tối đến nửa đêm. 

HỮU TÂN (thực hiện)