leftcenterrightdel
 Các đơn vị thực hiện ký kết quy chế phối hợp.

Quy chế phối hợp giữa Đảng ủy Quân sự quận với Đảng ủy 14 phường quy định nguyên tắc, nội dung, phương pháp phối hợp trong lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương. Trong đó, chú trọng xây dựng, nâng cao chất lượng tổng hợp, sức chiến đấu của LLVT. Đồng thời, duy trì thường xuyên trao đổi, nắm tình hình trong chỉ đạo, tổ chức thực hiện nhiệm vụ quân sự, quốc phòng địa phương với các hình thức, biện pháp phù hợp, hiệu quả. Cùng với đó, Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy Quân sự quận và Ủy ban Kiểm tra Đảng ủy phường có trách nhiệm đồng kiểm tra, giám sát việc thực hiện Điều lệ Đảng, nghị quyết, chỉ thị của Đảng về tham mưu, thực hiện nhiệm vụ xây dựng nền quốc phòng toàn dân, công tác quân sự địa phương đối với Chi bộ Quân sự các phường.

Tin, ảnh: VÕ ĐOÀN