Đại tá Lê Xuân Thế, Phó tư lệnh, Tham mưu trưởng Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh đánh giá, từng chiến sĩ, kíp xe tác phong chính quy, chuẩn bị đầy đủ vũ khí, quân tư trang cá nhân, sắp đặt đúng quy định, nắm chắc kỹ, chiến thuật phối hợp hiệp đồng chặt chẽ đúng ý định, phương án chiến đấu. 

leftcenterrightdel
Kiểm tra sẵn sàng chiến đấu tại Tiểu đoàn Thiết giáp, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh.

Đặc thù nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ của Tiểu đoàn Thiết giáp là phát huy sức cơ động đột kích mạnh trong tác chiến. Đảng ủy, chỉ huy đơn vị đã quán triệt thực hiện tốt phương châm huấn luyện “Cơ bản, thiết thực, vững chắc” coi trọng huấn luyện đồng bộ, chuyên sâu.

Trong huấn luyện, tiểu đoàn triển khai thực hiện tốt Mô hình “Ba thực chất” (huấn luyện thực chất, kiểm tra, đánh giá thực chất), làm cho cán bộ, chiến sĩ thuần thục kỹ thuật, chiến thuật, phối hợp hiệp đồng tốt trong từng kíp xe và toàn đơn vị, bảo đảm tiểu đoàn có sức cơ động, SSCĐ cao. Đơn vị xây dựng kế hoạch huấn luyện cụ thể, kết hợp tốt giữa huấn luyện kỹ thuật với chiến thuật, lý thuyết với thực hành, lấy thực hành làm chính. Định kỳ, tiểu đoàn làm tốt công tác kiểm tra, hội thao, hội thi, không ngừng nâng cao khả năng cơ động, SSCĐ. Nội dung kiểm tra tập trung vào các vấn đề: Kỹ thuật lái xe; bảo quản, bảo dưỡng, sửa chữa thông thường; chiến thuật; bắn súng, thông tin; công tác hiệp đồng; kíp xe giỏi...

Đội ngũ cán bộ luôn gương mẫu nêu cao ý thức rèn luyện, sâu sát chiến sĩ, nhân viên. Từng phân đội, kíp xe phân công bồi dưỡng kèm cặp những nhân viên, chiến sĩ hạn chế, nhân viên mới, đồng thời chú ý động viên rèn luyện nghiêm túc đối với đội ngũ nhân viên công tác lâu năm, chống biểu hiện chủ quan, đơn giản, ỷ lại. Cán bộ, chiến sĩ luôn có ý thức nghiên cứu, học tập kinh nghiệm, truyền thống, cách đánh của bộ đội tăng thiết giáp trong kháng chiến, tăng cường rèn luyện thể lực, duy trì nghiêm chế độ nền nếp chính quy, quản lý, bảo dưỡng phương tiện, vũ khí trang bị đạt hệ số kỹ thuật, có nhiều mô hình, sáng kiến hiệu quả...

Bài và ảnh: DUY HIỂN