BTL thành phố đã tổ chức tập huấn cho hơn 2.400 lượt cán bộ và 100% cán bộ khung huấn luyện bộ binh, binh chủng. Việc tập huấn, bồi dưỡng cán bộ còn thực hiện trong suốt quá trình huấn luyện, yếu nội dung nào bồi dưỡng nội dung đó. Kết quả, 100% cán bộ huấn luyện được theo phân cấp, trong đó có hơn 90% khá, giỏi.

Bên cạnh huấn luyện toàn diện, các đơn vị đi sâu huấn luyện những nội dung: Các hình thức chiến thuật phòng ngự bờ biển, chiến đấu trong thành phố; huấn luyện nhảy dù, hỏa lực, công cụ hỗ trợ, nhất là các trang thiết bị, phương tiện, vũ khí mới, chuyên dụng; công tác phối hợp hiệp đồng giữa các lực lượng, phân đội; tập chiến thuật... Để đạt kết quả cao, BTL thành phố chỉ đạo nâng cao chất lượng diễn tập, các hội thao, hội thi. Nội dung hội thi, hội thao toàn diện, có trọng tâm, trọng điểm, đi sâu vào khắc phục khâu yếu, điểm yếu.

leftcenterrightdel
Huấn luyện Điều lệnh Đội ngũ tại Trung đoàn Gia Định (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh). 

Trong năm 2020, LLVT thành phố đã sôi nổi tham gia các hội thao, hội thi: Võ chiến đấu tay không; hội thao quốc phòng, thể dục thể thao; hội thi mô hình học cụ; cán bộ phân đội huấn luyện giỏi; cán bộ giảng dạy chính trị giỏi... BTL thành phố phối hợp với Công an thành phố, Bộ đội Biên phòng thành phố và các đơn vị đóng quân trên địa bàn tổ chức luyện tập các hình thức chiến thuật, phối hợp hiệp đồng giữ vững an ninh trật tự, kỹ năng sử dụng công cụ hỗ trợ, vũ khí, trang bị mới cho các đại đội dân quân thường trực. Trong huấn luyện, các đơn vị đều xây dựng kịch bản, kế hoạch, tình huống cụ thể để rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Cấp ủy, chỉ huy các cấp tăng cường kiểm tra bảo đảm huấn luyện thực chất và kiểm tra, đánh giá thực chất. Các đơn vị bảo đảm cơ sở vật chất, thao trường huấn luyện gắn với đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật và ứng dụng công nghệ vào huấn luyện, diễn tập. Thông qua diễn tập, kịp thời điều chỉnh kế hoạch, phương án sát thực. Kết quả, các đơn vị huấn luyện, diễn tập 100% khoa, mục đạt khá, giỏi, bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Từ thực tiễn nhiệm vụ, LLVT thành phố đã xây dựng nên nhiều mô hình hiệu quả như: “Xây dựng lực lượng dân quân mẫu mực, tiêu biểu, trách nhiệm”; “Mỗi tuần dành một giờ tự học, tự nghiên cứu một văn bản quy phạm pháp luật”; “Đơn vị ba nhất”... 

Bài và ảnh: DUY HIỂN