Cùng với thực hiện nghiêm ngày kỹ thuật hằng tuần, cán bộ, chiến sĩ đơn vị đã phát huy tinh thần chủ động, sáng tạo để luôn giữ tốt, dùng bền, bảo đảm cho đơn vị sẵn sàng hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

leftcenterrightdel
Cán bộ, chiến sĩ kiểm tra, bảo dưỡng xe thiết giáp trong ngày kỹ thuật. 

 

leftcenterrightdel
Từng người theo vị trí công tác kiểm tra chặt chẽ các chi tiết máy bên trong xe. 

 

leftcenterrightdel
Kiểm tra tình trạng kỹ thuật hệ thống bơi nước trên xe thiết giáp. 

 

leftcenterrightdel
Quán triệt nhiệm vụ cho các kíp xe chuẩn bị hành quân thực hiện nhiệm vụ. 

 

leftcenterrightdel
Bộ đội Tiểu đoàn Thiết giáp, Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh tham gia diễu duyệt đội ngũ. 

HỮU TÂN - LAM GIANG (thực hiện)