Trung úy Nguyễn Văn Sướng, Chính trị viên Đại đội 1, cho biết: “Đây là mô hình “Mỗi tối một câu hỏi, một đáp án chính trị bổ ích” của đơn vị triển khai trong nhiều năm qua. Theo đó, đơn vị coi trọng đổi mới, nâng cao chất lượng các buổi thảo luận chính trị tại tổ học tập. Nội dung câu hỏi đi sâu vào vấn đề trọng tâm, nội dung định hướng tư tưởng, hành động chiến sĩ, cũng như giải quyết những tình huống tư tưởng trong quản lý kỷ luật, pháp luật, học tập, công tác đặt ra hằng ngày”.

leftcenterrightdel
Bồi dưỡng phương pháp duy trì thảo luận bài giảng chính trị cho các tổ trưởng tại Đại đội 1, Tiểu đoàn 1, Trung đoàn Gia Định.

Ở Đại đội 1, việc tổ chức thảo luận các nội dung học tập chính trị luôn linh hoạt, gắn với hoạt động sinh hoạt tiểu đội, văn hóa văn nghệ, đố vui, trao đổi, tìm hiểu, đọc sách báo... Trước giờ thảo luận, cán bộ giảng dạy chính trị chủ động định hướng, bồi dưỡng nội dung, phương pháp, kỹ năng cho các tổ trưởng, cán bộ trung đội. Hạ sĩ Nguyễn Trường Thọ, Tiểu đội trưởng Tiểu đội 4, cho biết: “Tổ chức thảo luận chính trị thiết thực giúp chúng tôi dễ tiếp thu, nhớ kiến thức, hứng thú hơn trong học tập chính trị”. 

Để đổi mới, nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị, Trung đoàn Gia Định thường xuyên quan tâm đổi mới nội dung, hình thức giáo dục. Trước hết, đơn vị làm kỹ công tác phân loại, bồi dưỡng trình độ, phương pháp, kỹ năng sư phạm, kỹ năng sử dụng công nghệ cho đội ngũ cán bộ giảng dạy chính trị, cán bộ phân đội, sau đó là bám sát đối tượng, đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, các phân đội luôn kết hợp chặt chẽ giữa giáo dục chính trị cơ bản với giáo dục theo nhiệm vụ, giáo dục thường xuyên, giáo dục chính trị trong quản lý, rèn luyện kỷ luật. Các tổ giáo viên thực hiện giảng thử, dự giảng kịp thời rút kinh nghiệm để khắc phục những hạn chế.

Thời gian qua, trung đoàn rất quan tâm giáo dục bộ đội nâng cao trình độ nhận thức, bản lĩnh, niềm tin, tình cảm, ý chí, trách nhiệm; bảo đảm tốt vật chất, thiết bị giảng dạy chính trị, đồng thời tăng cường kiểm tra, bảo đảm học tập thực chất, kiểm tra đánh giá thực chất. Các phân đội luôn chú ý làm tốt công tác phân loại, từ đó xác định hình thức, nội dung giáo dục phù hợp. Trung đoàn phối hợp tốt với các ban, ngành, địa phương cập nhật thông tin thời sự định hướng tư tưởng chiến sĩ.

Thiếu tá Nguyễn Văn Tài, Chính ủy Trung đoàn Gia Định chia sẻ: "Nhằm thực hiện có chiều sâu, Đảng ủy, chỉ huy trung đoàn quan tâm kết hợp tốt giữa đổi mới giáo dục chính trị với đẩy mạnh các phong trào thi đua. Theo đó, đội ngũ cán bộ gương mẫu, sâu sát hướng dẫn hành động cụ thể cho chiến sĩ, nhất là trong thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, diễn tập, rèn luyện kỷ luật, nhiệm vụ khó khăn vất vả, qua đó đổi mới, nâng cao chất lượng hoạt động công tác Đảng, công tác chính trị, xây dựng được nhiều mô hình hiệu quả, giáo dục, rèn luyện tốt bộ đội; 100% cán bộ, chiến sĩ xác định tốt tư tưởng, bản lĩnh chính trị vững vàng".

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN