Nằm ở cửa ngõ Đông Bắc của thành phố, giáp tỉnh Bình Dương, quận Thủ Đức có nhiều nhà máy, trường đại học, lượng dân nhập cư chiếm 58%. Bám sát chức năng, nhiệm vụ, hằng năm, ban CHQS quận chủ động tham mưu cho Quận ủy, UBND quận ban hành các chỉ thị, kế hoạch về thực hiện nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương. Trên cơ sở đó, các ban, ngành xác định rõ nội dung, chỉ tiêu, biện pháp thực hiện, gắn với nhiệm vụ xây dựng cơ quan, đơn vị, hệ thống chính trị trong sạch vững mạnh.

leftcenterrightdel
Hội thao thể dục thể thao quốc phòng LLVT quận Thủ Đức.

Định kỳ, cơ quan quân sự các cấp phối hợp với các ban, ngành tổ chức nhiều hoạt động như: Sinh hoạt chính trị tư tưởng, hội thao, hội thi, tọa đàm, diễn đàn, hội trại truyền thống, hội trại tòng quân; ngày chính trị, văn hóa, tinh thần, ngày pháp luật; văn hóa, văn nghệ; thể dục, thể thao quân sự..., kết hợp tuyên truyền tốt đường lối của Đảng về xây dựng nền QPTD. Các ban, ngành không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng các hoạt động, thu hút, tập hợp rộng rãi các tầng lớp nhân dân xây dựng, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết toàn dân. Cơ quan quân sự phối hợp xây dựng cơ sở chính trị, xây dựng hạt nhân chính trị nòng cốt. Đến nay, LLVT quận đã xây dựng được hơn 4.000 hạt nhân chính trị nòng cốt. Cấp ủy, chính quyền, ban, ngành mở rộng dân chủ, chăm lo lợi ích chính đáng của nhân dân, tạo cơ chế để nhân dân thực hiện đầy đủ quyền làm chủ, đặc biệt là thực hiện tốt chính sách dân tộc, tôn giáo của Đảng và Nhà nước, tạo đồng thuận xã hội, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc. Bên cạnh đó, Thủ Đức là một trong những địa phương đi đầu trong thực hiện tốt Phong trào “đền ơn đáp nghĩa”, chăm lo, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần đối với người có công, gia đình chính sách và bảo đảm an sinh xã hội. Đặc biệt, 10 năm qua, ban CHQS quận phối hợp các ban, ngành tham mưu cho cấp ủy, chính quyền địa phương tổ chức 12 lần diễn tập cấp quận và phường, qua đó nâng cao năng lực lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự địa phương cho cấp ủy, chính quyền, xây dựng thế trận lòng dân vững chắc.

Bài và ảnh: HUỲNH NAM QUỐC