Đẩy mạnh phát huy sáng kiến cải tiến kỹ thuật, ứng dụng khoa học công nghệ trong ngành công nghiệp trọng điểm là một trong những giải pháp mũi nhọn nhằm triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025. 

leftcenterrightdel
Triển lãm về máy móc, thiết bị công nghiệp tại TP Hồ Chí Minh.

Nghị quyết Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI xác định mục tiêu phấn đấu đến năm 2030 sẽ trở thành thành phố dịch vụ, công nghiệp hiện đại... Thực hiện chủ trương này, Thành ủy, UBND thành phố đang triển khai nhiều chương trình, giải pháp đồng bộ nhằm đẩy mạnh nghiên cứu, ứng dụng khoa học công nghệ (KHCN) trong các ngành công nghiệp trọng điểm, công nghiệp hỗ trợ, tạo đòn bẩy để phát triển công nghiệp của thành phố. Theo đó, thành phố chủ động rà soát cơ chế chính sách, xây dựng chính sách đầu tư, tài chính, phát triển doanh nghiệp công nghệ bảo đảm đồng bộ, phù hợp với các quy định pháp luật. Các cấp luôn quan tâm, thực hiện tốt chính sách về sử dụng, thu hút, đãi ngộ, tôn vinh đội ngũ cán bộ làm công tác khoa học. Các ban, ngành, đơn vị chủ động kiện toàn sắp xếp tổ chức bộ máy, cơ quan, cán bộ làm công tác khoa học tinh gọn, hoạt động hiệu lực hiệu quả. Thành phố quan tâm xây dựng quy hoạch chiến lược phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao, cán bộ khoa học đầu ngành trên từng lĩnh vực, nhất là những ngành trọng điểm, ngành có thế mạnh của thành phố. Các nhà trường tập trung đổi mới, nâng cao chất lượng giáo dục-đào tạo, nâng cao tiềm năng, kỹ năng sáng tạo, ứng dụng KHCN của người học, qua đó đáp ứng yêu cầu thiết thực của doanh nghiệp và sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa và hội nhập quốc tế. Bên cạnh đó, thành phố cũng đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong giáo dục-đào tạo, nghiên cứu, ứng dụng KHCN. Thành phố cũng chủ động rà soát, định hướng các khu công nghiệp phát triển theo hướng ứng dụng công nghệ cao, nhân rộng mô hình khu công nghệ cao, chuyển dịch cơ cấu nội ngành công nghiệp theo hướng tự động hóa, sản xuất theo quy trình thông minh, sử dụng năng lượng sạch, năng lượng tái tạo...

Theo ông Nguyễn Việt Dũng, Giám đốc Sở KHCN thành phố, cơ quan đã chủ động phát động nhiều phong trào, chương trình cụ thể nhằm khơi dậy tiềm năng sáng tạo của mọi tổ chức, cá nhân, đẩy mạnh khởi nghiệp đổi mới sáng tạo, đồng thời có biện pháp thu hút vốn đầu tư vào KHCN, quản lý tốt về vốn, công nghệ, nhất là tại các dự án, công trình trọng điểm... Thời gian qua, thành phố đã nghiên cứu thiết kế, chế tạo thành công nhiều chủng loại sản phẩm mới, đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế-xã hội, như giải mã công nghệ chế tạo máy; thiết kế, chế tạo hệ thống điều khiển tự động của quá trình sản xuất, công nghệ gia công, chế tạo chi tiết cơ khí chính xác, các khuôn mẫu của ngành công nghiệp hỗ trợ... Trong lĩnh vực công nghệ thông tin và điện tử viễn thông, các nghiên cứu đã tập trung tạo ra các sản phẩm thông minh phục vụ xây dựng đề án “Đô thị thông minh” và cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ 4, như các sáng tạo về phát triển công nghiệp vi mạch bán dẫn...

Giai đoạn 2016-2020, TP Hồ Chí Minh đã thực hiện hơn 400 nhiệm vụ nghiên cứu, ứng dụng KHCN vào sản xuất, góp phần nâng cao năng suất, chất lượng, bảo vệ môi trường, sử dụng hiệu quả tài nguyên thiên nhiên, thích ứng với biến đổi khí hậu, giải quyết nhiều vấn đề bức xúc, khó khăn, vướng mắc của thành phố, bảo đảm an toàn xã hội; chăm sóc, bảo vệ tốt sức khỏe người lao động và nhân dân, xây dựng thành phố phát triển bền vững.

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN