leftcenterrightdel
Một góc khuôn viên Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

ARWU là hệ thống xếp hạng ĐH uy tín, khách quan và nghiêm khắc trên thế giới. Tính khách quan của bảng xếp hạng ARWU là sử dụng dữ liệu từ bình chọn của giới học thuật, doanh nghiệp bên cạnh các căn cứ tham khảo về thực lực, sản phẩm đầu ra của các cơ sở giáo dục ĐH, thành công của nhà trường và người học. Các tiêu chí đánh giá chính của ARWU bao gồm: Chất lượng giáo dục (10%), chất lượng giảng viên (40%), nghiên cứu khoa học (40%) và năng suất học thuật bình quân trên đầu người (10%). ARWU cũng đóng vai trò giới thiệu trường ĐH hàng đầu thế giới dựa trên phương pháp minh bạch và sử dụng dữ liệu của bên thứ ba nhằm cung cấp cho người học, phụ huynh, doanh nghiệp, các nhà khoa học và xã hội các thông tin khách quan để có thể lựa lực chọn học tập, nghiên cứu và làm việc.

Trường ĐH Tôn Đức Thắng là trường đi đầu về tự chủ ĐH tại Việt Nam. Nhờ cơ chế thí điểm tự chủ và cơ chế ĐH công lập nhưng được quản trị như mô hình ĐH ngoài công lập, đến nay, nhà trường đang là một trong những ĐH hàng đầu trong nước về các lĩnh vực giáo dục, đào tạo, học thuật, nghiên cứu khoa học, hợp tác quốc tế.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA