Theo đó, các cấp Đoàn, Hội, Đội tiếp tục tổ chức hiệu quả các hoạt động giáo dục truyền thống gắn với chương trình giáo dục mới, tập trung tổ chức các hoạt động trải nghiệm, trang bị kỹ năng thực hành xã hội hỗ trợ học sinh, nâng cao công tác bảo vệ, chăm sóc và giáo dục trẻ em, đặc biệt là thiếu nhi có hoàn cảnh khó khăn, thiếu nhi bị xâm hại, bạo hành.

leftcenterrightdel

Các đơn vị hoạt động tiêu biểu năm học 2018-2019 được nhận cờ thi đua.

Riêng với phong trào “Thiếu nhi thành phố làm theo 5 điều Bác Hồ dạy”, các cấp tiếp tục triển khai nhiều hoạt động để không ngừng nâng cao chất lượng như: tổ chức các hoạt động tuyên truyền, giáo dục truyền thống lịch sử dân tộc gắn với hoạt động “Hành trình đến các địa chỉ đỏ”, ngày hội đội viên “Thiếu nhi làm theo lời Bác”, liên hoan “Đội ta lớn lên cùng đất nước”, hành trình “Em yêu Tổ quốc Việt Nam”, hành trình “Măng non sẵn sàng vì biên giới, biển đảo”, củng cố và nâng chất hoạt động các câu lạc bộ học tập, câu lạc bộ sáng tạo, triển khai hoạt động “Giờ ra chơi trải nghiệm sáng tạo”…

Đồng thời, triển khai các giải pháp xây dựng thói quen đọc sách trong đội viên, học sinh, xây dựng chuyên mục “Sách hay mỗi tháng”, cuộc thi sáng tác văn học dành cho thiếu nhi, phát triển hoạt động “Xây dựng văn hóa ứng xử trong nhà trường”, “Mỗi tuần 1 câu chuyện đẹp” để cổ vũ, giáo dục những giá trị tốt đẹp cho đội viên, thiếu nhi.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA