Đồng chí Nguyễn Minh Thành, Bí thư Đoàn thanh niên phường 8 cho biết: “Thiết thực học và làm theo Bác, cán bộ đoàn của phường đã cụ thể hóa bằng mô hình “3G-4T”. Trong đó, "3G" là "gương mẫu trong rèn luyện tư tưởng chính trị; gương mẫu trong rèn luyện đạo đức, tác phong, ngôn phong; gương mẫu trong học tập và tham gia hoạt động đoàn", “4T” là "tiên phong trong mọi hoạt động đoàn; tận tâm trong công việc; trách nhiệm trong mọi nhiệm vụ được giao; trung thực, lời nói phải đi đôi với việc làm". Mỗi cán bộ đoàn đều hăng hái, xung kích, làm việc với tinh thần trách nhiệm cao vì sự phát triển chung của địa phương”.

Thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trên địa bàn quận Phú Nhuận xuất hiện nhiều điển hình tiêu biểu, đã cổ vũ, động viên và tạo sức lan tỏa sâu rộng. Đó là bà Lê Thị Tâm, 90 tuổi, ngụ ở phường 4, hơn 22 năm vẫn lặng thầm nuôi heo đất để làm việc nghĩa. Đó là bếp ăn nhân ái tại địa chỉ 86/34 Phan Tây Hồ, phường 7, vẫn đỏ lửa từ 3 giờ sáng hằng ngày trong suốt 5 năm qua... Để xây dựng và nhân rộng nhiều tập thể, cá nhân điển hình, thời gian qua, Quận ủy Phú Nhuận chú trọng công tác tuyên truyền Chỉ thị 05-CT/TW với hình thức phong phú như: Tổ chức sinh hoạt chuyên đề, kể chuyện về Bác, các hội thi, diễn đàn, giao lưu nhân chứng... Các cấp ủy đảng, chính quyền, tổ chức chính trị-xã hội trên địa bàn quận đã ban hành ngắn gọn, súc tích những tư tưởng cơ bản về đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với chuẩn mực đạo đức công vụ tại từng cơ quan, đơn vị. 

Nhiều đơn vị, cơ quan trên địa bàn quận Phú Nhuận đã phát động và vận động thực hiện các công trình an sinh xã hội, như: Nâng cấp hẻm, xây dựng nhà tình thương, tình nghĩa, giải quyết việc làm cho hộ nghèo, hộ cận nghèo... Cán bộ, chiến sĩ LLVT quận luôn thực hiện tốt nhiệm vụ huấn luyện, SSCĐ, mưu trí, dũng cảm đấu tranh với các loại tội phạm. Trong công tác phòng, chống dịch Covid-19, nhiều tập thể, cá nhân đã không quản ngại ngày đêm, vượt qua nhiều khó khăn, huy động nguồn lực, cùng chung tay với thành phố đẩy lùi dịch bệnh trên địa bàn. Một nét nổi bật của quận là phát huy hiệu quả các dự án mở rộng đường, hẻm theo phương thức nhân dân tự nguyện hiến đất, Nhà nước đầu tư hạ tầng kỹ thuật. 5 năm qua đã có 16 công trình mở rộng đường, hẻm với tổng diện tích người dân hiến đất là gần 2.500m2, ước tính giá trị hơn 200 tỷ đồng.

Theo đồng chí Phạm Hồng Sơn, Bí thư Quận ủy Phú Nhuận, việc học tập và làm theo Bác trên địa bàn quận đã trở thành nền nếp, thường xuyên, tạo sự chuyển biến tích cực về nhận thức và hành động của các cấp, các ngành, cán bộ, đảng viên và nhân dân. Những kết quả đạt được trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW vừa góp phần thực hiện hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế-xã hội, vừa xây dựng Đảng bộ ngày càng TSVM. Điều đó được thể hiện qua các con số, như: Tỷ lệ hồ sơ được giải quyết đúng hạn thuộc thẩm quyền quận đạt hơn 99%; tỷ lệ hài lòng của người dân sau khi giải quyết thủ tục hành chính đạt hơn 99%; quận được công nhận không còn hộ nghèo giai đoạn 2016-2020 trước hai năm... Quận tiếp tục đẩy mạnh hiệu quả Chỉ thị 05-CT/TW, tập trung nâng cao chất lượng, nội dung học tập và làm theo Bác trong sinh hoạt chi bộ định kỳ, cũng như đẩy mạnh công tác giáo dục đạo đức, lối sống cho cán bộ, đảng viên và thế hệ trẻ.

ANH DŨNG