Là một đảng viên, tôi đặt niềm tin vào các đại biểu tham dự đại hội cấp quận và cấp thành phố sẽ tập trung thảo luận dự thảo báo cáo chính trị, cùng các dự thảo văn kiện của trên và cấp mình một cách dân chủ; chỉ rõ những hạn chế và biện pháp khắc phục; đồng thời thống nhất cao trong các vấn đề cần biểu quyết theo đúng nguyên tắc Đảng; tiếp tục phát huy cao nhất tinh thần dân tộc, dân chủ, đoàn kết, đổi mới, trí tuệ, lựa chọn được những người ưu tú, có tâm và có tầm để lãnh đạo thành phố phát triển bền vững. Từng đại biểu thể hiện rõ trách nhiệm trước dân, trước Đảng để đại hội các cấp thực sự hội tụ trí tuệ tập thể, đáp ứng sự kỳ vọng, tin tưởng của cán bộ, đảng viên, nhân dân địa phương.

leftcenterrightdel
Đồng chí Nông Nguyễn Thùy Vân.

Trên cương vị Bí thư Đoàn địa phương, từng có nhiều năm tham gia công tác đoàn và phong trào thanh niên, tôi mong muốn Đại hội Đại biểu Đảng bộ quận Bình Thạnh và Đại hội Đại biểu Đảng bộ thành phố sẽ quan tâm đề ra và quyết định nhiều vấn đề liên quan đến thanh niên, đảng viên trẻ, tạo điều kiện cho thanh niên, đảng viên trẻ học tập, rèn luyện, cống hiến và trưởng thành; qua đó, góp công sức, trí tuệ cho công cuộc xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Thế hệ trẻ chúng tôi nguyện phấn đấu, tu dưỡng, tích cực học tập, rèn luyện, trau dồi bản lĩnh, năng lực để cống hiến nhiều hơn cho quê hương, đất nước, xứng đáng là đội hậu bị tin cậy của Đảng, là chủ nhân tương lai của đất nước.