Để có được kết quả đó, thành phố đã huy động mọi nguồn lực, tập trung khơi dậy sức dân và phát huy cao độ vai trò của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân chung tay thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng NTM.

Trong hơn 10 năm xây dựng NTM, cùng với ngân sách nhà nước, thành phố và các địa phương đã huy động được kinh phí, vật chất tương đương hàng nghìn tỷ đồng để từng bước hoàn thành các tiêu chí. Con số ấy không hề nhỏ, đòi hỏi cả hệ thống chính trị vào cuộc, quyết liệt triển khai đồng bộ các giải pháp, trong đó chú trọng công tác tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho cán bộ các cấp, các ngành và mọi tầng lớp nhân dân chung sức xây dựng NTM. Ông Phạm Minh Tuấn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh cho rằng: Vai trò chủ thể của người dân và cộng đồng dân cư là yếu tố quan trọng góp phần thực hiện thắng lợi mục tiêu xây dựng NTM. Chính sự ủng hộ và những hành động, việc làm thiết thực của người dân đem lại sự chuyển biến tích cực, rõ nét ở từng gia đình, xóm, ấp và vùng nông thôn. Cho nên, khơi dậy sức dân để chăm lo cho dân là chủ trương đúng đắn, thiết thực phát huy vai trò làm chủ của người dân trong xã hội.

Thực tế cho thấy, giai đoạn 2010-2020, thực hiện Phong trào thi đua “TP Hồ Chí Minh chung sức xây dựng nông thôn mới”, các ngành, các cấp toàn thành phố đã vận động khoảng 26.000 hộ dân hiến hơn 2,9 triệu mét vuông đất để làm đường, xây dựng trường học, trạm y tế...; ủng hộ gần 144 tỷ đồng và hơn 163.000 ngày công lao động để làm mới, sửa chữa gần 16.200km đường giao thông nông thôn, nâng cấp 522km đường kênh, kiên cố hóa 393 cầu cống... Theo ông Thái Quốc Dân, Phó chánh Văn phòng điều phối NTM TP Hồ Chí Minh, muốn huy động sức dân thì phải làm cho dân hiểu rõ lợi ích của xây dựng NTM mà họ được hưởng; đồng thời cán bộ, đảng viên phải nêu gương làm trước, làm mẫu để nhân dân tin tưởng, làm theo. Với định hướng đúng và biện pháp hay, thành phố đã vận động các cơ sở tôn giáo, đoàn viên, hội viên và mọi tầng lớp nhân dân tự nguyện đóng góp sức người, sức của; phát huy tinh thần đoàn kết, sự chủ động, sáng tạo, khơi dậy tiềm năng nội lực từ gia đình, cộng đồng dân cư... tích cực tham gia xây dựng NTM.

Hiệu quả xây dựng NTM ở TP Hồ Chí Minh đã và đang đi vào đời sống thực tiễn, được nhân dân đồng lòng hưởng ứng, tạo diện mạo mới cho nông nghiệp-nông dân-nông thôn.

YẾN LONG