Cùng với đó, người dân sôi nổi tham gia Cuộc thi “Chọn người tiêu biểu đức tài của nhân dân” năm 2021 do Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh tổ chức. Chị Từ Thanh Thảo, ngụ quận Tân Bình vừa đạt giải nhất tuần 2 tháng 4-2021, cho hay: "Cuộc thi không chỉ giúp tôi có thêm những kiến thức, hiểu biết về quyền, nghĩa vụ, trách nhiệm của công dân trong bầu cử mà còn được thư giãn, giải trí. Qua đó, tôi tích cực tuyên truyền, vận động người thân cùng tham gia cuộc thi, tham gia ngày hội bầu cử”.

Triển khai công tác tuyên truyền về bầu cử, thành phố đã xây dựng kế hoạch, nội dung, hướng dẫn cụ thể. Nội dung tuyên truyền tập trung vào các vấn đề: Mục đích, ý nghĩa cuộc bầu cử; pháp luật; thành tựu của Quốc hội, HĐND các cấp; tập thể, cá nhân điển hình; phản bác các quan điểm sai trái, thù địch... Thành phố chỉ đạo tuyên truyền sâu rộng trên các phương tiện truyền thông, mạng xã hội và thông qua các hội thi, triển lãm, văn hóa-văn nghệ, thi tìm hiểu... Các địa phương chú ý tuyên truyền cụ thể để cử tri dễ hiểu, dễ nhớ về vị trí, vai trò, quyền lợi, trách nhiệm của công dân đối với cuộc bầu cử, nhất là người dân sống tại các khu dân cư, công nhân khu công nghiệp, khu nhà cao tầng, người dân vùng ngoại thành. Các địa phương tổ chức các đợt tuyên truyền cao điểm, có trọng tâm, trọng điểm, đối tượng cụ thể; gắn tuyên truyền bầu cử với tuyên truyền phát triển các mục tiêu kinh tế-xã hội, các ngày kỷ niệm, ngày lễ, công tác phòng, chống dịch Covid-19, đẩy mạnh phong trào thi đua yêu nước bằng việc làm cụ thể, thiết thực... Thành phố cũng kiểm soát chặt chẽ các hoạt động báo chí, xuất bản. Quá trình thực hiện, các cấp luôn chủ động lắng nghe, nắm vững tâm tư, nguyện vọng, vướng mắc của nhân dân cũng như dư luận xã hội, từ đó kịp thời xác định nội dung, hình thức tuyên truyền sát thực. Bên cạnh đó, thành phố cũng phát động cuộc sáng tác, quảng bá văn học-nghệ thuật tuyên truyền về bầu cử.

Theo đồng chí Tô Thị Bích Châu, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP Hồ Chí Minh, việc tuyên truyền bầu cử thiết thực, cụ thể, đạt kết quả cao, đã tạo sự đồng thuận cao trong nhân dân, xã hội, đó sẽ là tiền đề bảo đảm cuộc bầu cử dân chủ, bình đẳng, đúng pháp luật, an toàn, tiết kiệm, thực sự là ngày hội của nhân dân, góp phần xây dựng, hoàn thiện Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của nhân dân, do nhân dân, vì nhân dân, thiết thực đưa nghị quyết của Đảng vào cuộc sống, xây dựng, bảo vệ vững chắc thành phố thân yêu.

NGUYỄN NAM