Chủ đề đại hội bảo đảm toàn diện, trong đó nhấn mạnh thông điệp vì dân. Theo đồng chí Phan Nguyễn Như Khuê, Trưởng ban Tuyên giáo Thành ủy, trong công tác chuẩn bị có hai vấn đề quan trọng là chuẩn bị văn kiện và chuẩn bị nhân sự đại hội. Cả hai vấn đề cốt lõi này đều được Thành ủy thành phố chỉ đạo thực hiện chặt chẽ, công khai, minh bạch, dân chủ, đúng quy trình, bảo đảm chất lượng, hiệu quả, sát thực.

leftcenterrightdel
Đại biểu Liên đoàn Lao động quận Thủ Đức góp ý xây dựng văn kiện Đại hội Đảng bộ TP Hồ Chí Minh lần thứ XI. Ảnh: NGUYỄN HIẾU

Để xây dựng báo cáo chính trị và các văn kiện trình đại hội, Ban Thường vụ Thành ủy đã có kế hoạch, tổ chức khảo sát, tiếp nhận ý kiến góp ý của các tầng lớp nhân dân thông qua nhiều kênh khác nhau, như: Văn bản, thư điện tử, điện thoại, phát biểu trực tiếp tại hội nghị... Đại hội cấp cơ sở và cấp trên cơ sở đã tiến hành góp ý vào các văn kiện. Ban Thường vụ Thành ủy đã tiếp nhận nhiều ý kiến của các nhà khoa học, cán bộ lão thành, cựu chiến binh, trí thức, văn nghệ sĩ, đoàn viên thanh niên, cán bộ, đảng viên và nhân dân... Những ý kiến tâm huyết, chất lượng đã được tiếp thu để chỉnh sửa, hoàn thiện báo cáo chính trị. Đặc biệt, Ban Thường vụ Thành ủy đã nhận được những góp ý sâu sắc của Bộ Chính trị để chỉnh sửa lần cuối trước khi trình đại hội.

Công tác nhân sự nhiệm kỳ mới được thực hiện theo đúng quy định của Đảng và theo tinh thần chỉ đạo của đồng chí Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng, đó là: Tiến hành từng bước, từng việc chắc chắn, thận trọng, chặt chẽ, đúng quy trình, bảo đảm dân chủ, khách quan, công khai, minh bạch, phải thật sự đúng người, đúng việc.

Về chủ đề đại hội, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy cho biết: Chủ đề đại hội có xác định nội dung: “Nâng cao trách nhiệm nêu gương và năng lực lãnh đạo của Đảng bộ, xứng đáng với niềm tin của nhân dân”... và bổ sung cụm từ “vì hạnh phúc của nhân dân”. Đảng bộ thành phố muốn truyền đi thông điệp cán bộ, đảng viên phải xứng đáng với niềm tin của nhân dân; phải nêu gương trong việc thực hiện trách nhiệm của mình đáp ứng nguyện vọng của nhân dân; phải gần dân, lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của nhân dân; phải để nhân dân đánh giá cán bộ làm tốt hay không tốt. Văn kiện đại hội cũng phải chuyển tải được những mong muốn của người dân, thông qua những góp ý tâm huyết của nhân dân vào dự thảo báo cáo chính trị. Cụm từ “vì hạnh phúc của nhân dân” trong chủ đề đại hội nhằm nhấn mạnh yếu tố Đảng, chính quyền phải lo cho dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Việc phát triển kinh tế, văn hóa-xã hội với những đột phá: Đổi mới quản lý, phát triển hạ tầng, phát triển nhân lực và văn hóa, cùng chương trình trọng điểm thúc đẩy doanh nghiệp, khởi nghiệp sáng tạo và phát triển sản phẩm chủ lực TP Hồ Chí Minh... đều nhằm mục tiêu lớn nhất là nâng cao chất lượng sống của người dân, để nhân dân được thụ hưởng những thành quả tốt đẹp. Cho nên, đại hội lần này Đảng bộ thành phố tiếp tục nhấn mạnh yêu cầu huy động sức mạnh tổng hợp, khơi dậy trách nhiệm và sự đồng hành của nhân dân trong mọi hoạt động để thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra.

CHÂU GIANG