Trong các chỉ số đánh giá PCI, TP Hồ Chí Minh có 3 chỉ số thấp hơn cả là: Tính minh bạch (5,68 điểm), tính năng động (6,07 điểm) và thiết chế pháp lý (6,35 điểm). Mặc dù thành phố luôn quan tâm chỉ đạo các ngành, các cấp phải bảo đảm minh bạch trong quản lý, điều hành; phát huy tính tích cực, năng động trên cơ sở đổi mới cơ chế, tuân thủ pháp luật, tạo hành lang pháp lý thuận tiện cho mọi hoạt động, nhưng các chỉ số này vẫn chưa được cải thiện. Theo Phó chủ tịch UBND thành phố Võ Văn Hoan, các cơ quan, ban, ngành liên quan phải tự đánh giá đúng năng lực của mình để không dẫn đến chủ quan. Với tư cách là một trung tâm kinh tế lớn nhất Việt Nam, PCI của thành phố phải tăng lên mới tương xứng.

Năm 2021, thành phố xác định chủ đề là cải thiện môi trường đầu tư và xây dựng chính quyền đô thị. Do vậy, việc tăng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh và chỉ số hài lòng của người dân, doanh nghiệp cũng như chỉ số quản lý, điều hành của chính quyền là yếu tố quan trọng. Mới đây, lãnh đạo thành phố đã xác định các giải pháp chủ yếu cần thực hiện đồng bộ để tăng tính minh bạch, năng động, sáng tạo của các cơ quan, ban, ngành và người đứng đầu trên địa bàn; trong đó nhấn mạnh các giải pháp tự hoàn thiện để có kết quả tốt hơn về môi trường đầu tư, kinh doanh của thành phố theo hướng thuận lợi, minh bạch và bình đẳng giữa các thành phần kinh tế; đổi mới sáng tạo, phát triển khoa học công nghệ, cải thiện chất lượng cung ứng các dịch vụ công thiết yếu khác thông qua việc ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng sống; xây dựng chương trình chuyển đổi số nhằm phát triển chính quyền số, kinh tế số; thực hiện chuyển đổi số trong những ngành, lĩnh vực thiết yếu, như: Y tế, giáo dục, giao thông vận tải, tài chính-ngân hàng...; đẩy mạnh cải cách tổ chức bộ máy trong nội bộ từng cơ quan, đơn vị; đề cao trách nhiệm của người đứng đầu trong chỉ đạo, điều hành cải cách hành chính...

Ông Huỳnh Thanh Nhân, Giám đốc Sở Nội vụ thành phố cho rằng: Cải cách hành chính và có cơ chế, hành lang pháp lý thích hợp để tạo thuận lợi cho người dân và doanh nghiệp, nhất là doanh nghiệp vừa và nhỏ tiếp cận nguồn vốn để bảo đảm sản xuất, kinh doanh sẽ góp phần không nhỏ nâng cao chỉ số PCI; đồng thời thực hiện tốt 3 chương trình đột phá của thành phố về đổi mới công tác quản lý, nguồn nhân lực và cơ sở hạ tầng cũng sẽ tạo ra nhiều thuận lợi để thành phố vươn lên thứ hạng cao hơn trong bảng xếp hạng chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh năm 2021.

YẾN LONG