Các đại biểu dự hội nghị. 
Trong 6 tháng đầu năm 2016, các lực lượng gồm: Bộ Tư lệnh TP Hồ Chí Minh, Công an TP Hồ Chí Minh, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng TP Hồ Chí Minh, Sở Cảnh sát phòng cháy chữa cháy TP Hồ Chí Minh ở các cấp đã triển khai thực hiện nghiêm túc, có hiệu quả Nghị định số 77/2010/NĐ- CP của Chính phủ. Các đơn vị đều có văn bản trao đổi định kỳ tình hình an ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội và trao đổi được hơn 15.000 thông tin phục vụ cho công tác bảo đảm an ninh trật tự và thực hiện nhiệm vụ quốc phòng ở địa phương.

Các đơn vị tại cơ sở đã tổ chức phối hợp tuần tra hơn 100.000 lần với hơn 300.000 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia, các đơn vị nắm chắc tình hình địa bàn 24 quận, huyện, nhất là địa bàn khu vực biên giới, cửa khẩu cảng biển và được tạo niềm tin cho quần chúng nhân dân và được quần chúng cung cấp gần 1.500 thông tin; phát hiện xử lý, bắt hơn 3.400 đối tượng, thu giữ nhiều loại vũ khí… Công tác an toàn giao thông và phòng chống cháy nổ trong 6 tháng đầu năm 2016 giảm so với cùng kỳ năm ngoái do các đơn vị đã làm tốt công tác tuyên truyền cho nhân dân nắm bắt các luật, nghị định khi tham gia giao thông và các biện pháp phòng tránh cháy nổ vào mùa mưa.

Tại hội nghị, các đại biểu đại diện cho các phòng, ban 4 lực lượng đã thảo luận, đánh giá toàn diện việc thực hiện Nghị định 77; nêu những khó khăn, bất cập trong quá trình thực hiện và đề xuất các ý kiến nhằm nâng cao chất lượng công tác phối hợp giữa các lực lượng ngày càng hiệu quả...

Tin, ảnh: NGUYỄN BÁ CƯỜNG