leftcenterrightdel
Các gương “Đảng viên trẻ xuất sắc” được tuyên dương.

Đây là các đảng viên trẻ có phẩm chất đạo đức, ý thức tổ chức kỷ luật tốt, tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh gắn với phong trào thi đua “Học tập, làm theo 6 điều Bác Hồ dạy”; Cuộc vận động “Xây dựng phong cách Người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”. Với sức trẻ, tinh thần xung kích, các tấm gương dù ở vị trí công việc khác nhau nhưng luôn nỗ lực vượt qua khó khăn, xứng đáng là lực lượng nòng cốt trong chuyên môn nghiệp vụ, yêu ngành, mến nghề, tận tụy phục vụ nhân dân. Các tấm gương còn tích cực tham gia công tác đoàn thể, hoạt động xã hội.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA