- Đó là tình huống được Thượng úy Hứa Quốc Dân, Phó đại đội trưởng Đại đội 2, Tiểu đoàn KSQS 31 (Bộ tư lệnh TP Hồ Chí Minh) đưa ra trong huấn luyện đề mục “Tổ KSQS thực hành kiểm tra quân nhân” cho các chiến sĩ làm nhiệm vụ KSQS. Sau khi hướng dẫn xử lý tình huống, anh Dân lưu ý tổ KSQS phải tự tin, bình tĩnh, giữ đúng lễ tiết tác phong, nắm chắc các quy định để xử lý theo đúng điều lệnh, điều lệ quân đội.

Chiến sĩ Võ Trần Cát Tường, nhập ngũ tháng 2-2018, Đại đội 2, bày tỏ: “Mỗi tình huống thực tiễn áp dụng vào luyện tập là một bài học, kinh nghiệm kích thích chúng tôi suy nghĩ vận dụng tốt kiến thức và quy định vào thực tiễn".

leftcenterrightdel
Huấn luyện đề mục “Tổ kiểm soát quân sự kiểm tra quân nhân” ở Đại đội 2, Tiểu đoàn Kiểm soát quân sự 31.

Năm 2018, Tiểu đoàn KSQS 31 đảm nhiệm khóa huấn luyện nghiệp vụ KSQS cho 145 chiến sĩ của các đơn vị KSQS thuộc các cơ quan, đơn vị trong LLVT Quân khu 7 với gần 3 tháng. Thực hiện phương châm đổi mới, nâng cao chất lượng huấn luyện, bên cạnh huấn luyện cơ bản theo chương trình quy định, cấp ủy, chỉ huy đơn vị chú ý đưa các tình huống thực tiễn làm nhiệm vụ của đơn vị vào huấn luyện để rèn luyện cán bộ, chiến sĩ. Các tình huống đều được chắt lọc, nhất là những tình huống phát hiện đối tượng tình nghi giả dạng quân nhân, giả biển số xe quân sự, vi phạm an ninh trật tự. Đơn vị chủ động phối hợp với Tòa án Quân sự Quân khu 7, Sở Tư pháp TP Hồ Chí Minh phổ biến pháp luật, giáo dục chính trị, âm mưu, thủ đoạn kẻ thù, kỹ năng nhận diện tội phạm cho mọi chiến sĩ. Để thực hiện hiệu quả, đơn vị chú trọng bồi dưỡng cán bộ theo phân cấp. Nội dung bồi dưỡng đi sâu vào phương pháp tổ chức luyện tập; nội dung, phương pháp chọn và xử lý tình huống; công tác chuẩn bị giáo án, thao trường, mô hình học cụ đồ dùng huấn luyện. Đơn vị luôn duy trì nghiêm nền nếp chính quy, gắn huấn luyện với rèn luyện kỷ luật, giữ vững lễ tiết tác phong quân nhân...

Bài và ảnh: DUY NGUYỄN