leftcenterrightdel
Các đại biểu cắt băng thành lập các trung tâm.

Theo đó, năm Trung tâm nghiên cứu xuất sắc (TTNCXS) về lĩnh vực Y học bao gồm: TTNCXS về Y học hành vi, TTNCXS về Y học thực chứng, TTNCXS về Trí tuệ nhân tạo trong Y học, TTNCXS về Dịch vụ và Hệ thống Y tế và TTNCXS về Kinh tế và Quản lý Dược. Giám đốc trung tâm sẽ thực hiện vai trò xây dựng chiến lược và kế hoạch phát triển, tư vấn xây dựng và tổ chức giảng dạy các nội dung và chương trình đào tạo nghiên cứu, điều hành hoạt động nghiên cứu, tổ chức phát triển các đề án nghiên cứu xin tài trợ trong nước và quốc tế, đồng thời thúc đẩy, mở rộng kết nối giữa trung tâm với cộng đồng khoa học quốc tế.

Mô hình TTNCXS là một mô hình tổ chức nghiên cứu khoa học và công nghệ đã được một số nước châu Âu, Hàn Quốc, Brazil… triển khai trong thời gian gần đây. Việc thành lập các TTNCXS sẽ tạo nên hệ sinh thái nghiên cứu đa ngành, đa lĩnh vực, thúc đẩy đổi mới sáng tạo và tinh thần khởi nghiệp.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA – HOÀNG TIẾN