Báo cáo tại hội thảo cho thấy thực tiễn phát triển đô thị trong những năm vừa qua ở TP Hồ Chí Minh đang đối mặt với nhiều thách thức như: Tăng dân số cơ học nhanh, ngập nước đô thị, kẹt xe, ô nhiễm môi trường, sụt lún đô thị, nhu cầu năng lượng cho các lĩnh vực sản xuất mới, cơ sở hạ tầng cho nền công nghiệp số, công tác quy hoạch không sát với thực tiễn… 

Qua hội thảo, lãnh đạo TP Hồ Chí Minh sẽ tiếp nhận những ý kiến đóng góp, những giải pháp thiết thực của các chuyên gia, nhà đầu tư, đồng thời kêu gọi xã hội hóa các nhóm dự án của thành phố. Đồng chí Trần Vĩnh Tuyến, Phó chủ tịch TP Hồ Chí Minh nhấn mạnh quy hoạch có 3 khâu là xây dựng quy hoạch, quản lý quy hoạch và tổ chức thực hiện quy hoạch. Vì vậy, để quy hoạch tổng thể thành phố giai đoạn tới, chính quyền thành phố cần rà soát nhiều vấn đề như: Chính sách cho nhà đầu tư, giải quyết quyền lợi cho người dân, nâng cao chất lượng quy hoạch cho phù hợp với sự phát triển chung của thành phố. Cùng với đó, trong khi chờ quy hoạch chung, thành phố cũng khẩn trương có các biện pháp để xử lý như: Điều chỉnh quy hoạch kịp thời để hấp dẫn hơn và giải quyết vấn đề biến đổi khí hậu; tiếp tục hoàn thiện phát triển quy hoạch Khu đô thị mới Thủ Thiêm, phát triển đô thị thông minh, xây dựng khu đô thị sáng tạo phía Đông, phát triển khu đô thị du lịch sinh thái Cần Giờ, phát triển đô thị cảng, đô thị ven sông…

 TUẤN PHẠM