Tại hội nghị, các đại biểu được báo cáo viên giới thiệu về sự cần thiết ban hành, nội dung chính của Luật An ninh mạng, đồng thời cùng trao đổi, chia sẻ vai trò, ứng xử của thanh niên LLVT Thành phố với Luật An ninh mạng. Luật An ninh mạng vừa được Quốc hội thông qua ngày 12-6-2018 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1-1-2019.

leftcenterrightdel
Quang cảnh hội nghị.

Với 7 chương, 43 điều, Luật An ninh mạng quy định về hoạt động bảo vệ an ninh quốc gia và bảo đảm trật tự, an toàn xã hội trên không gian mạng, trách nhiệm của cơ quan, tổ chức, cá nhân có liên quan. Đồng thời, Luật An ninh mạng được ban hành sẽ bảo đảm cơ sở pháp lý vững chắc cho LLVT, các cơ quan, tổ chức và nhân dân có thể chủ động tiến hành có hiệu quả các hoạt động, biện pháp cần thiết để phòng ngừa, ngăn chặn, phát hiện, đấu tranh, loại trừ các hành vi xâm phạm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội trên không gian mạng, các hành vi tấn công vào hạ tầng kỹ thuật mạng máy tính, viễn thông, internet ở Việt Nam...

Phát biểu khai mạc hội nghị, Thượng úy Đặng Văn Thắng, Phó bí thư Thường trực Đoàn Thanh niên Công an TP Hồ Chí Minh đề nghị, các đại biểu tham dự cần tiếp cận một cách nghiêm túc, đầy đủ các nội dung được truyền đạt gắn với công tác thanh niên của từng đơn vị trong triển khai Luật An ninh mạng. Thông qua hội nghị sẽ góp phần nâng cao nhận thức vai trò của từng đoàn viên, thanh niên của LLVT TP Hồ Chí Minh trong việc nhận thức đầy đủ về các nội dung của Luật An ninh mạng. Mỗi đoàn viên, thanh niên cụm LLVT sẽ là một tuyên truyền viên góp phần nâng cao hiệu quả triển khai sâu rộng ý nghĩa tầm quan trọng, sự cần thiết của Luật An ninh mạng đối với quần chúng nhân dân.

Tin, ảnh: HÙNG KHOA